Srpen 2009

Tetování Hilary Duff

31. srpna 2009 v 21:18 | paPája
Že je Hilary sladká holčička, která by si nikdy nenechala nic vytetovat? I když ještě před dvěma roky tvrdila, že tetování nesnáší, začátkem tohoto roku (leden 2009) si tetování udělat nechala. A dokonce čtyři! Nevěříte? Důkazů je hned několik!
Nápis: Let it be
Kde: pod pravým kotníkem
Od kdy: od začátku roku, asi v únoru
Co znamená: Nech to Být
Poznámka: Hilary o tomto tetovánní řekla: ,,Mám šílený hektický život. Věci kolem mě jsou naprosto šílené a já jsem z toho vystresovaná. Mělo by to znamenat, že někdy je člověk malý na své problémy, ale všechno se dá vyřešit. Tak to je."
-----------------------------------------
Nápis: Petite amie
Kde: na pravém boku zad
Od kdy: je o něco pozdější, jak její první, ale taky od začátku roku
Co znamená: Moc lehounká.. přítelkyně
Poznámka: Toto tetování jí má připomínat její přítomnou lásku, tedy Mika Comrieho, hokejistu, který ji ve všem podporuje a je při ní vždy, když ji potřebuje.
-----------------------------------------
Nápis: Shine
Kde: z levé strany prostředníčku na pravé ruce
Od kdy: od svých 22. narozenin
Co znamená: svit, záře, světlo
Poznámka: Tuto kérku má i Leah Miller (album s Hil x, x, x a x) což dokazuje, že jsou opravdu velké kamarádky. A podle toho, kdy si ho nechala udělat to vypadá, že si ho dala k 22. narozeninám.
-----------------------------------------
Obrázek: Jednoduchá kotva
Kde: z vnitřní strany levého kotníku
Od kdy: zhruba od začátku školy (tj. konec srpna)
Co znamená: Podle mého názoru se Hilary potápí mezi svými problémy a tak chtěla někde zakotvit (není oficiální).
Poznámka: K tetování se Hilary nevyjádřila. Chtěla ho ukrýt, aby se maskovala před nálepkou "potetovaná punkerka", což se jí ale bohůžel nepodařilo..
-----------------------------------------

zdroj: několik zdrojů

Reklamy na Lizzie McGuaer

15. srpna 2009 v 14:18 | paPája

mno vážně, kajý by to bylo, kdyby ho začali dávat :( :(

Co se to tu děje?! Aneb tajemství sester Duffových!? čtěte!

14. srpna 2009 v 20:10 | paPája
Roztřídila sem texty písní a některé sem dodala. Co se týče Hilary a Haylie, mám pro vás exkluzivní novinku..

I když si každý myslí, že Hilary propůjčila svůj hlas do songu Haylie, nebo Haylie propůjčila svůj hlas do songu Hilary alebo chtěli si jen zaspívat společnou písničku, Our Lips Are Sealed není jediná, kterou svoje sestřičky nahráli. Mezi jejich společné vlastnictví patří i písnička The Siamese Cat Song, která se absolutně nedá poslouchat. Pokud byste si jí chtěli stáhnout, tak ZDE. Písnička je zhruba z doby, kdy Hilary natáčela svou první desku Santa Clause Lane (tedy 2001-2002). Více vám o ní neprozradím aneb: "Dejte se do poslechu kočičího mňoukání :)" :) vaše paPája

text lyrics reach out (and touch me)

14. srpna 2009 v 19:20 | paPája
From the minute that you walked right through the door
Hallucinations in my mind time to explore
I tell my friends that I just gotta have him
Dont look now, cause I see you staring at him
Then my vision had him walked on in the sides (?)
On a mission, for position at the end of the night
Its like a crave, hey baby said the hunter
You better run for it time to just surrender
and all I need is to feel you
All I want is to feel you

Reach Out And Touch Me
Thats all Ive gotta say
Reach Out And Touch Me
I got you baby
Im a diamond and youre so on the money
Reach Out And Touch Me
And all I need is to feel you
Reach Out And Touch Me

Like a crib, one touch can take you there
Aint no one, you & me in a secret affair
And boy you kill me in the middle of nowhere
Tried to hurry back but I cant control it
So if Im flirtin to you, see what the hell you
doin?
Grab your hand and pull you closer to me yeah
Ill leave the doors open and look well start to
kissing
But youre invited to my fan-ta-ta-sy
And all I need is to feel you
All I want is to feel you

Reach Out And Touch Me (Reach Out)
Thats all Ive gotta say (Touch me baby)
Reach Out And Touch Me
I got you baby
Im a diamond and youre so on the money
Reach Out And Touch Me (Reach Out And Touch Me)
Reach Out And Touch Me (Oooooh)
Reach Out And Touch Me (Oooooh)
Im a diamond and youre so on the money
Reach Out And Touch Me
And all I need is to feel you
Reach Out And Touch Me

Baby cant you see how youre affecting me?
Baby sensual, physical, fantasy
Maybe, fate brought the two of close
Dont you wanna? Dont you wanna ?
Dont you wanna? Dont you wanna?
Reach Out And Touch Me

Reach Out And Touch Me
Thats all Ive gotta say
Reach Out And Touch Me
I got you baby
Im a diamond and youre so on the money
Reach Out And Touch Me
And all I need is to feel you
Reach Out And Touch Me

překlad reach out (and touch me)

14. srpna 2009 v 19:19 | paPája
Od minuty co jsi prošel skrz
dveře
Halucinace v mé mysli badají
Řeknu přátelům že ho prostě mám
Teď se nedívej, protože vidím jak na něj zíráš
Potom ho můj zrak vidí jít dál v stranách
Na misi, pro pozici nakonci noci
Je to jako žadonit, hey baby, řekl lovec
Radši běž za časem to prostě vzdáš
A všechno co potřebuju je cítít tě
Všechno co chci je cítít tě

Natáhni se a dotkni se mě
To je všechno co řeknu
Natáhni se a dotkni se mě
Dostanu tě baby
Jsem diamant a ty jsi tak na peníze
Natáhni se a dotkni se mě
A všechno co potřebuju je cítit tě
Natáhni se a dotkni se mě

Jako postýlka, do které se jedním dotykem můžeš dostat
Není nic jinýho, ty a já v tajný pletce
A chlapče zabijíš mě uprostřed prázdnoty
Unavená spěchat zpět ale nemůžu to kontrolovat
Tak jestli s tebou flirtuju, vidíš sakra co to s tebou
dělá?
Vem tvoji ruku a stiskni ji blízko mě yeah
Zavřu dveře a pak tě začnu
líbat
Ale jsi pozván do mé fan-ta-ta-zie
A všechno co potřebuju je cítít tě
Všechno co chci je cítít tě

Natáhni se a dotkni se mě (Natáhni se)
to je všechno co ti řeknu (Dotkni se mě)
Natáhni se a dotkni se mě
Dostanu tě baby
Jsem diamant a ty jsi tak na peníze
Natáhni se a dotkni se mě(Natáhni se a dotkni se mě)
Natáhni se a dotkni se mě (ooooh)
Natáhni se a dotkni se mě (ooooh)
Natáhni se a dotkni se mě (ooooh)
Jsem diamant a ty jsi tak na peníze
Natáhni se a dotkni se mě
A všechno co potřebuju je cítít tě
Natáhni se a dotkni se mě

Baby necidíš jak jsi mi nakloněn?
baby smyslný, fyzický, fantazie
Možná, osud spojil dva dohromady
Chceš? Chceš?
Chceš? Chceš?
Natáhni se a dotkni se mě


Natáhni se a dotkni se mě
To je všechno co řeknu
Natáhni se a dotkni se mě
Dostanu tě baby
Jsem diamant a ty jsi tak na peníze
Natáhni se a dotkni se mě
A všechno co potřebuju je cítit tě
Natáhni se a dotkni se mě


burned překlad

14. srpna 2009 v 18:16 | paPája
Co se děje se mnou?
Chápu, jsem osamělá v davu,
Každý, kdo se usmívá,
Ale sám sebe vynechá.


Mám imaginární štít kolem sebe,
Ale někdo to někdy opravdu dostává prostřednictvím.
Pořád si myslel, že by mi to předávali zdarma,
Ale oni by to nikdy neudělali! (ne) (ne)


Když něčí klepání,
Když mě někdo chce,
Když se někdo snaží lásku mi dát úplnou.
Mám strach.
Nevíte, jak to funguje.
Pude mě někdo zachránit?
Nebo budu spálená?
Nechcete mě dostat karamelizovanou ..


Existuje síla ve vzduchu?
Nebo jste těžcí na mé srdce?
Proč nemůžu prostě skončit?
Proč bych nemohla dělat to, co všichni ostatní?
Lidé přijdou asi jako vichřice,
Když to nejméně očekáváme.
Proto mě běhám pro pokrytí
Když jsem měla opravdu čelit pravdě.


Když něčí klepání,
Když mě někdo chce,
Když to někdo snaží lásku dát úplnou.
Mám strach,
Nevíte, jak to funguje.
Pude mě někdo zachránit?
Nebo budu mít spálil?

Nechci [opakovat]


Co se děje se mnou?
Chápu osamělý v davu.
Každý, kdo se usmívá,
Ale jsem sám vynechat.
Když něčí klepání,
Když mě někdo chce,
Když se někdo snaží lásku dát úplně.

Mám strach,
Nevíte, jak to funguje.
Pude mě někdo zachránit?
Nebo budu spálená?
Když něčí klepání,
Když mě někdo chce,
Když se někdo snaží lásku dát úplnou.

Mám strach,
Nevíte, jak to funguje.
Pude mě někdo zachránit?
Nebo budu spálenál?

Mám strach, (mám strach)
Nevíte, jak to funguje. (Nevím, jak to funguje)

Pude mě někdo zachránit? (Pude mě někdo zachránit?)

Nebo budu spálená?
(nechcete mě dostat karamelizovanou..?) [Opakovat do konce]

lyrics burned

14. srpna 2009 v 17:59 | paPája
What's wrong with me?
I get lonely in a crowd,
Everyone is smiling,
But I made myself left out.

I got an imaginary shield around me,
But nobody's ever really getting through.
I keep thinking that they're gonna break me free,
But they never do! (no)

When somebody's knockin,
When somebody wants me,
When somebody's trying to love me completely.
I get scared,
Don't know how it works.
Will somebody save me?
Or will I get burned?
Don't wanna get burned..

Is there thickness in the air?
Or are you heavy on my heart?
Why can't I just fit in?
Why can't I do what everyone else does?

People come around like a storm,
When you least expect them to.
For me I run for cover,
When I should really face the truth.

When somebody's knockin,
When somebody wants me,
When somebody's trying to love me completely.
I get scared,
Don't know how it works.
Will somebody save me?
Or will I get burned?

I don't wanna [repeat]

What's wrong with me?
I get lonely in a crowd.
Everyone is smiling,
But I made myself left out.

When somebody's knockin,
When somebody wants me,
When somebody's trying to love me completely.
I get scared,
Don't know how it works.
Will somebody save me?
Or will I get burned?

When somebody's knockin,
When somebody wants me.
When somebody's trying to love me completely.
I get scared,
Don't know how it works.
Will somebody save me?
Or will I get burned?

I get scared, (I get scared)
Don't know how it works. (Don't know how it works)
Will somebody save me? (Will somebody save me?)
Or will I get burned? (Or will I get burned?) [Repeat till end]

Between you and me překlad

14. srpna 2009 v 17:56 | paPája
"Mezi mnou a tebou"

Můžete říkat, co chcete
Ale já nejsem hry
Jsme oba od sebe ve stejné příběh
Není na stejné stránce
A vidím tě tam stál
S tím trochu špinavé stare
Tak to zrůdy mě ven dovnitř
Možná byste se měli na pozoru stejně

[Refrém:]
Moje láska není pro jednání
Dobrý den neznamená otevřené pozvání
Neberte si osobně příčinu
Ty a já se mýlíme
A tak dál
Přesun na
Přesun na

Teď si neříkám, že nejsi hezký
Dovol mi uvést několik rad
Je tu jedna holka v celé místnosti
Kdo by zabyl čas s vámi dnes večer
Ona hledá více zde
A je to dost jasné
Takže ztracené šance se jí snaží dostat tak zatraceně blízko mne

[Opakujte refrén]

Ach tady přichází
Nikdy nedostane tipy
Nikdy nedostane tipy
Že jsem mu řekla
Oh, tam jede
On nikdy nevyhrál
Nikdy nevyhrál
On ani nevěděl, kdo se mu to snaží dostat

[Opakujte refrén]

Přesun na
Přesun na
Přesun na

diplíQ pro mě

9. srpna 2009 v 10:38 | paPája
ps. pozastaveno budu mít až do prvního září páč A B S O L U T N Ě nestíhám, takže prosíím, sbéčka - nemažte si mě a u fans budu dělat, co se dá. papa

zas ve fans

5. srpna 2009 v 11:10 | paPája
ps. KaTuS_hQo, udělám ji dneska klikací :)


Proč zrovna Hilary Duff?

4. srpna 2009 v 16:12 | paPája
Každý říká, že Hilary Duff ho uchvátila ve filmu Italské prázdniny. U mě to je ale jinak. Jak? Čtěte dál!

Kdysi dávno mi moje sestřenice darovala přepálené songy Hilary Duff na kterých bylo šest písniček (Where did I go right, so yesterday, hey now (what dreams are made of), come clean, girl can rock a beat of my heart). Tehdy sem dostala nové rádio a tak sem cédo doslova "prohrála", až nešlo hrát :( Za několik dní od této události sem dostala další dvě přepálené CDéčka, ale ne Hilary, nýbrž Britney Spears a Kelly Clarkson. Tehdy sem se rozhodla začít žrát Kelly. Jeli sme v tom dvě - já a ještě moje nejlepší kámoška ze základky, Kyki. Koupila sem si Breakaway originálku a založila několik blogů. A i když v názvu bylo hilarka, hilary, hil.. nikdy sem toho o ní moc nepsala. Kelly Clarkson pro mě byla vším. Tahle výtězkyně soutěže American Idiot (totiž Idol) nezůstala u mě dlouho. Asi před dvěma roky sem si založila tuhle stránku a můžete si ověřit, že ty první články soou jen o ní. Jenže sem viděla fil Moderní Popelka, která mi doslova změnila život! Musela sem to vidět každý den.. Začala sem si o ní schánět podrobnosti (protože "hrubý základ" už sem znala) a přišla mi vhod. Jenže to už sem přestoupila na jinou školu a lítala v tom sama! Všem sem se svěřila se svou závislostí a tak je to dodnes u mě normálka, že jí prostě žeru.. Kámošky mi občas dají nějaký článek a já si k němu vytvořím "svůj vlastní vztah". A to samé s plakáty. Semtam žárlím na ty, co o ní maj něco, co já zas ne, ale to není konec!! Minulý týden sem si objednala sbírku a teď někdy by mi měla dorazit. A tak sem si objednala ještě jednu další, avšak draší! A dneska sem se různě scháněla. Našla sem jednu sbírku nějaké slovenky, která jich má opravdu hodně. Nemohla sem ji vystát. Ale na druhou stranu (a to převažovalo) sem si ji začala vážit, protože takových lidí, kteří by o ní tolik měli a věděli je pramálo (kromě mě :( ). A pak sem narazila na jednu holku, která všude psala, že o to má zájem, což mě taky vytáčelo (i když dělám to samý). A mě to štve, protože za to dám hodně peněz a já je nemám :( ale do konce týdne mít budu! Ale doufám, že se z gembllerství dostanu (a né "snad jednnou").

Tk už víte, jak to se mnou bylo, právě proto, aby se ze mě nestal gembler, tak to píšu :) ale vážně.. tk papa papiQ paPája.

Avatary 4.5

1. srpna 2009 v 20:05 | paPája
zdroj: muj-supr-blog.blog.cz

Made by Fomle --------------- Image Hosted by ImageShack.usMade by Fomle --------------- Image Hosted by ImageShack.usMade by Fomle --------------- Image Hosted by ImageShack.usMade by Stefanie------------------ Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.usMade by Kat ----------------- Image Hosted by ImageShack.usDonated by Carmen

Avatary 4.4

1. srpna 2009 v 20:01 | paPája
zdroj: papaja1.blog.cz

Hilary Duffhilary duffHILARY DUFF

Hilary;DHilary DuffHilary Duff

HILARY DUFF - xohunnibunni3xoHILARY DUFF - xohunnibunni3xoHilary Duff

Hilary Duffhilary duffhilary duff

hilary duffHILARY DUFFhilary duff

hilary duff rox ♥HILARY DUFF - xohunnibunni3xohilary duff

Hilary DuffHilary Duffhilary duff

Hilary DuffHilary DuffHilary Duff

Hilary DuffHilary DuffHilary Duff

Hilary duffHiLARY--DUFFHiLARY--DUFF

HiLARY--DUFFHilary Duffhilary duff ♥


Miley Cyrus about pink

1. srpna 2009 v 9:47 | paPája

Blendy Miley

1. srpna 2009 v 9:22 | paPája


..a další blend

1. srpna 2009 v 9:13 | paPája
↓Hilary ve stilu Gothiky:


zas blend aj Hilky

1. srpna 2009 v 8:54 | paPája


↓jak šli Hil & Hay na stmívání XD:


So YESTERDAY! (Joxxo.Designs) Tags: party holiday cute colors up out lights design fan lyrics cool wake hilary clean come reach yesterday duff xd metamorphosis blend so
Hilary Duff - So Yesterday (oliviagunapalan) Tags: hilary yesterday duff so
Hilary Duff (LoRd AnjE) Tags: art arte hilary yesterday duff blend so
Hilary Duff 3 - Older Works (LoRd AnjE) Tags: love up out with hilary lizzie disney clean come reach yesterday dignity duff mcguire so waske
Hilary Duff - Reach Out (LoRd AnjE) Tags: woman sexy art love up photoshop out design video wake with hilary stranger lizzie disney best clean come reach yesterday dignity duff mcguire clipe so of
Wake Up - Older Works (LoRd AnjE) Tags: love up out with hilary lizzie disney clean come reach yesterday dignity duff mcguire so waske
Hilary Duff - Older Works (LoRd AnjE) Tags: love up out wake with hilary lizzie disney clean come reach yesterday dignity duff mcguire so
Hilary Duff 2 - Older Works (LoRd AnjE) Tags: love up out with hilary lizzie disney clean come reach yesterday dignity duff mcguire so waske
Material Girls - Older Works (LoRd AnjE) Tags: love up out with hilary lizzie disney clean come reach yesterday dignity duff mcguire so waske


zdroj: odkazy na googlu

Avatary 4.3

1. srpna 2009 v 8:45 | paPája