Červenec 2015

díky

29. července 2015 v 22:36 | P.
Trochu mě hryzá svědomí, že jsem vám zapomněla poděkovat za ty úžasné, povzbudivé, hezké, milé, potěšující, pozitivní komentáře, kterých se mi dostalo za mojí aktivitu tento měsíc. Když byly ty komentáře dva, chtěla jsem (vážně chtěla!) napsat každému na blog stejně tak krásný komentář, porozhlédnout se po jejich blozích a nasávat znovu tu pisatelskou atmosféru. Jenže jo, je moc práce, zapomínám (no, není mi třináct) a prostě najednou těch komentářů bylo poměrně moc a ještě víc. Takže moc DÍKY za podporu, strpení a za všechno, co se vám na blogu líbí. Hodně toho je před náma, ale proces stavby téměř v kapse, jo!

come clean - lyrics

29. července 2015 v 20:04 | P.
Let's go back
Back to the beginning
Back to when the earth, the sun, the stars all aligned
'Cause perfect didn't feel so perfect
Trying to fit a square into a circle
Was no lie, I defy

Let the rain fall down
And wake my dreams
Let it wash away my sanity
'Cause I wanna feel the thunder
I wanna scream
Let the rain fall down
I'm coming clean
I'm coming clean

I'm shedding
Shedding every color
Trying to find a pigment of truth beneath my skin, oh
'Cause different
Doesn't feel so different
And going out is better
Then always staying in
Feel the wind

Let the rain fall down
And wake my dreams
Let it wash away my sanity
'Cause I wanna feel the thunder
I wanna scream
Let the rain fall down
I'm coming clean
I'm coming clean

(Let's go back)
(Rain fall down)
I'm coming clean
(Rain fall down)
I yeah
(Rain fall down)

Let the rain fall
Let the rain fall
I'm coming

Let the rain fall down
And wake my dreams
Let it wash away my sanity
'Cause I wanna feel the thunder
I wanna scream
Let the rain fall down
I'm coming clean
Oh coming clean
Oh coming clean
Let the rain fall
Let the rain fall
Let the rain fall
I'm coming clean

Let's go back
Back to the beginning
Pojďme zpět
Zpět na začátek
Zpět, kdy země, slunce, hvězdy, vše uspořádané
Protože perfektní se necítí tak perfektní
Zkouším přizpůsobit čtverec kruhu
Nebyla lež, neuposlehnu

Ať déšť padá dolů
A probudí mé sny
Ať to odplaví můj rozum
Protože chci cítit to hřemění
Chci křičet
Ať déšť padá dolů
Přicházím čistá
Přicházím čistá

Zbavuji se
Zbavuji se každé barvy
Snažím se najít pigment pravdy pod mou kůží, oh
Protože jiný
Se necítí tak odlišný
A vyjít ven je lepší
Než pořád zůstávat uvnitř
Cítit vítr

Ať déšť padá dolů
A probudí mé sny
Ať to odplaví můj rozum
Protože chci cítit to hřemění
Chci křičet
Ať déšť padá dolů
Přicházím čistá
Přicházím čistá

(Pojďme zpět)
(Déšť padá)
Přicházím čistá
(Déšť padá)
I, yeah
(Déšť padá)

Ať déšť padá
Ať déšť padá
Přicházím

Ať déšť padá dolů
A probudí mé sny
Ať to odplaví můj rozum
Protože chci cítit to hřemění
Chci křičet
Ať déšť padá dolů
Přicházím čistá
Oh, přicházím čistá
Oh, přicházím čistá
Ať déšť padá
Ať déšť padá
Ať déšť padá
Přicházím čistá

Pojďme zpět
Zpět na začátek

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

zbytky otrocké práce

29. července 2015 v 19:31 | P.
Ještě čtrnáct únavných textů písní, které možná zvládnu do konce tohohle měsíce (což jsou už jen dva dny, co?). Zajímalo by mě, kolik hektolitrů kávy jsem u toho vypila! Na kompletní seznam se můžete podívat zde. Musím říct, že jsem dobu překládání a přepisování z hodiny a půl slušně zkrátila, ale nikdy jsem nepřekonala hranici 20 minut (tedy pokud to nebyly krátké písně či dema).

Další a poslední v pořadí je galerie, tu uvidím, jak rychle zvládnu. Předběžná vize je kompletní a funkční blog do konce prázdnin. Chtěla bych se ozývat častěji, ale zase sem nechci zatahovat osobní život.

never stop - lyrics

29. července 2015 v 18:41 | P.
Sometimes you feel your world is breaking down
Baby don't stop
There trouble everywhere, it's all around
Baby don't stop
'Cause I'm here to turn the corner with you
And when we're together there's
Nothing that we can't do

You signed my name on the wrong
You put so much in my heart
When the darkness rolls in
I'll be there through thick and thin
I want you to know, I want you to know
That I'll never stop loving you
I hope that you know wherever you go
I'll never stop loving you

When you're on the road all lonely and bloom
Baby please stop
Remember all the things we've been through
All the good stuff
Take all the notes you wrote to me
And all the things that we believe
People can't that we couldn't be
But we never stop, no we never stop

You signed my name on the wrong
You put so much in my heart
When the darkness rolls in
I'll be there through thick and thin
I want you to know, I want you to know
I'll never stop loving you
I hope that you know wherever you go
I'll never stop loving you

We made mistakes along the way
But here we are, here we are
Never stop, never stop, never stop
Never stop, never stop, never stop
Never stop, never stop, never stop
Never stop, never stop, never stop

You signed my name on the wrong
You put so much in my heart
When the darkness rolls in
I'll be there through thick and thin
I want you to know, I want you to know
I'll never stop loving you
I hope that you know wherever you go
I'll never stop loving you

I want you to know
I want you to know
I'll never stop loving you
I hope that you know wherever you go
I'll never stop loving
You
Někdy cítíš, že tvůj svět se hroutí
Zlato, nezastavuj se
Obtěžují tě všude, je to všude kolem
Zlato, nezastavuj se
Protože já jsem zde, abych to zlepšila s tebou
A když my jsme spolu, není
Nic, co bychom nedokázali

Ty jsi napsal mé jméno špantě
Ty jsi tak moc v mém srdci
Když se temnota valí
Já tu budu v dobrém i ve zlém
Chci, abys věděl, chci, abys věděl
Že já tě nikdy nepřestanu milovat
Doufám, že víš, kudy chodíš
Já tě nikdy nepřestanu milovat

Když jsi na cestě, všechno je samotné a rozkvetlé
Zlato, prosím zastav se
Vzpomeň si na všechny věci, kterými jsme si prošli
Všechno to dobré
Vezmi všechny poznámky, které jsi mi napsal
A všechny věci, kterým věříme
Lidé zlořečí, že to nemůžeme
Ale my se nikdy nezastavíme, nikdy se nezastavíme

Ty jsi napsal mé jméno špantě
Ty jsi tak moc v mém srdci
Když se temnota valí
Já tu budu v dobrém i ve zlém
Chci, abys věděl, chci, abys věděl
Že já tě nikdy nepřestanu milovat
Doufám, že víš, kudy chodíš
Já tě nikdy nepřestanu milovat

Děláme chyby celou dobu
Ale jsme tady, jsme tady
Nikdy nepřestanu, nikdy nepřestanu, nikdy nepřestanu!
Nikdy nepřestanu, nikdy nepřestanu, nikdy nepřestanu!
Nikdy nepřestanu, nikdy nepřestanu, nikdy nepřestanu!
Nikdy nepřestanu, nikdy nepřestanu, nikdy nepřestanu!

Ty jsi napsal mé jméno špantě
Ty jsi tak moc v mém srdci
Když se temnota valí
Já tu budu v dobrém i ve zlém
Chci, abys věděl, chci, abys věděl
Že já tě nikdy nepřestanu milovat
Doufám, že víš, kudy chodíš
Já tě nikdy nepřestanu milovat

Chci, abys věděl
Chci, abys věděl
Já tě nikdy nepřestanu milovat
Doufám, že víš, kudy chodíš
Já nikdy nepřestanu milovat
Tebe

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

confetti - lyrics

29. července 2015 v 17:13 | P.
This conversation hasn't happened
But you need to hear me now
Call it a warning sign or a caption
But there's walls that won't back down

Well, I'm wide awake
And I swore I wouldn't dream
When I hear you say
That you won't let go of me
I'm slipping under (under)
Soon as I'd thought never again
Oh no, no, no, no

If I fall, you better catch me
You're turning me into confetti
I can't sleep, my head is heavy
You're turning me into confetti
I'm free-falling through all of the twilight
Every piece of me holds on for daylight
You freak out, you side-affect me
You're turning me into confetti

You gotta away of here and maybe
There's a chance you can't resist
So you set your sails to my winds, waiting
Till the water starts to shake

Well, I'm wide awake
And I swore I wouldn't dream
When I hear you say
That you won't let go of me
I'm slipping under (under)
Soon as I'd thought never again
Oh no, no, no, no

If I fall, you better catch me
You're turning me into confetti
I can't sleep, my head is heavy
You're turning me into confetti
I'm free-falling through all of the twilight
Every piece of me holds on for daylight
You freak out, you side-affect me
You're turning me into confetti

You happened and I tripped head first
And your heaven is a place on Earth
You happened and I tripped head first
And your heaven is a place on Earth

If I fall, you better catch me
You're turning me into confetti
I can't sleep, my head is heavy
You're turning me into confetti
I'm free-falling through all of the twilight
Every piece of me holds on for daylight
You freak out, you side-affect me
You're turning me into confetti

You happened and I tripped head first
And your heaven (you're turning me)
Is a place on Earth (into confetti)
You happened and I tripped head first
And your heaven is a place on Earth
Tato konverzace se nestala
Ale musíš mě teď vyslyšet
Nazvěme to varovným signálem nebo titulkem
Ale jsou tu stěny, které neustoupí

No, já bdím
A přísahala jsem, že nebudu snít
Když tě slyším říkat
Že mě neopustíš
Kloužu níže (níže)
Hned jak jsem si myslela, že už nikdy znovu
Ach ne, ne, ne, ne

Když spadnu, raději mě chyť
Ty mě formuješ do konfet
Nemůžu spát, moje hlava je těžká
Ty mě formuješ do konfet
Volně padám i přes všechen ten soumrak
Každý kus mě setrvává za denního světla
Šílíš, máš na mě vedlejší efekt
Ty mě formuješ do konfet

Musíš odtud pryč a možná
Je tu šance, že bys nemohl odolat
Takže napni plachty na můj vítr, čekám
Dokud se voda nezačne třást

No, já bdím
A přísahala jsem, že nebudu snít
Když tě slyším říkat
Že mě neopustíš
Kloužu níže (níže)
Hned jak jsem si myslela, že už nikdy znovu
Ach ne, ne, ne, ne

Když spadnu, raději mě chyť
Ty mě formuješ do konfet
Nemůžu spát, moje hlava je těžká
Ty mě formuješ do konfet
Volně padám i přes všechen ten soumrak
Každý kus mě setrvává za denního světla
Šílíš, máš na mě vedlejší efekt
Ty mě formuješ do konfet

Ty jsi se stal a nejdříve jsem byla vzrušená
A tvoje nebe je místo na Zemi
Ty jsi se stal a nejdříve jsem byla vzrušená
A tvoje nebe je místo na Zemi

Když spadnu, raději mě chyť
Ty mě formuješ do konfet
Nemůžu spát, moje hlava je těžká
Ty mě formuješ do konfet
Volně padám i přes všechen ten soumrak
Každý kus mě setrvává za denního světla
Šílíš, máš na mě vedlejší efekt
Ty mě formuješ do konfet

Ty jsi se stal a nejdříve jsem byla vzrušená
A tvoje nebe (ty mě formuješ)
Je místo na Zemi (do konfet)
Ty jsi se stal a nejdříve jsem byla vzrušená
A tvoje nebe je místo na Zemi

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

crash world - lyrics

29. července 2015 v 14:34 | P.
Crash
That was you and me
Started out so innocently
Shattered on the ground
I hear the sound
Crash
Ringing in my ears
I still feel the sting of my tears

Someone wake me
I can't seem to break free

Go on, get out of my head
I'm on the wrong side of a parallel universe
Am I alive or just dead
I've been stumbling in the dark
Living in a crash world

Hush
Don't say one more word
At this point the truth seems absurd
'Cause who we were
Is gone forever
Crashed
Underneath the fears
Everything's so twisted and weird

Someone save me (save me)
I can't seem to break free

Go on, get out of my head
I'm on the wrong side of a parallel universe
Am I alive or just dead
I've been stumbling in the dark
Living in a crash world
(Crash world, yeah yeah)

Slow motion, devastation
Should'n seen it coming
But I couldn't do nothing
Emotion, desperation
Someone save me
I can't seem to break free
(Universe)

Go on, get out of my head
I'm on the wrong side of a parallel universe
Am I alive or just dead
I've been stumbling in the dark
Living in a crash world

Go on, get out of my head
I'm on the wrong side of a parallel universe
Am I alive or just dead
I've been stumbling in the dark
Living in a crash world
(Crash world)
Yeah, yeah
(Crash world)
Křach
To jsme byli ty a já
Začali jsme tak nevinně
Rozbili jsme se o zem
Slyším ten zvuk
Křach
Zvoní mi v uších
Stále cítím svoje palčivé slzy

Někdo mě probudil
Nezdá se, že se z toho dostanu

Jdi dál, vypadni z mé hlavy
Jsem na špatné straně paralelního vesmíru
Jsem naživu, nebo mrtvá
Zakopávala jsem ve tmě
Žila jsem ve světě zřícení

Pšš
Už neříkej ani slovo
V tomhle bodě se pravda zdá absurdní
Protože kdo jsme
Je pryč navěky
Zborceni
Pod obavami
Všechno je tak pokroucené a zvláštní

Někdo mě chrání (chrání)
Nezdá se, že se z toho dostanu

Jdi dál, vypadni z mé hlavy
Jsem na špatné straně paralelního vesmíru
Jsem naživu, nebo mrtvá
Zakopávala jsem ve tmě
Žila jsem ve světě zřícení
(Světě zřícení, jo jo)

Pomalý pohyb, devastace
Neměli jsme vidět to přicházet
Ale nemohla jsem nic dělat
Emoce, zoufalství
Někdo mě chrání
Nezdá se, že se z toho dostanu
(Vesmír)

Jdi dál, vypadni z mé hlavy
Jsem na špatné straně paralelního vesmíru
Jsem naživu, nebo mrtvá
Zakopávala jsem ve tmě
Žila jsem ve světě zřícení

Jdi dál, vypadni z mé hlavy
Jsem na špatné straně paralelního vesmíru
Jsem naživu, nebo mrtvá
Zakopávala jsem ve tmě
Žila jsem ve světě zřícení
(Světě zřícení)
Jo, jo
(Svět zřícení)

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

cry - lyrics

29. července 2015 v 14:10 | P.
Cry love, cry war
Cry innocence
That is lost forever more
Cry joy, cry thief
Cry beautiful
That is just beyond belief somewhere

Cry at the end
Cry 'cause it all begins again
Here you are and so am I and we cry

Cry alone, cry to me
Cry freedom
Then let yourself be free
To shed the tears that have to flow
To hold somebody close to you
And then to let them go

Cry at the end
Cry 'cause it all begins again
Here you are and so am I and we cry

Cry peace, cry hate
Cry faithlessness
Then just have a little faith

Cry at the end
Cry 'cause it all begins again
Here you are, so am I
And we try to be true
Try 'cause we're only passing through
Křik lásky, křik války
Křik nevinnosti
To jest ztraeno na celou věčnost
Křik radosti, křik zloděje
Křik krásy
To je zkrátka někde k neuvěření

Vzlykej na konci
Vzlykej, protože to vše začíná znovu
Tady jsi a já též a brečíme

Křik samoty, křik za mě
Křik svobody
Pak nech, abys byl volný
Na ronění slz, které musí proudit
Na to držet někoho blízko sebe
A pak je nech jít

Vzlykej na konci
Vzlykej, protože to vše začíná znovu
Tady jsi a já též a brečíme

Křik míru, křik nenávisti
Křik nedůvěry
Tedy zkrátka měj trochu víry

Vzlykej na konci
Vzlykej, protože to vše začíná znovu
Tady jsi a já též
A pokoušíme se být upřímní
Pokoušíme, protože poze proplouváme

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

night like this - lyrics

29. července 2015 v 9:35 | P.
[Hilary Duff:]
I've been watching the phases of the moon
From my window pane
I've been talking to corners of the room
For too long, too long
[Kendall Schmidt:]
Met you when my heart was somewhere else
Outside in the rain
Saw you smiling, the stories you could tell
Have you moved on, moved on?

[Hilary Duff:]
It's so hard to get a cab
In midnight on Friday
[Kendall Schmidt:] Where you going?
[Hilary Duff:] Downtown
[Kendall Schmidt:] So am I
Sit right here where it's dry
And if said you're going my way
[Hilary Duff:]
Maybe we should share a ride

[Both:]
I could feel my heartbeat
Electric to my fingertips
Oh woah oh
I could feel anticipation through my veins
Oh woah oh
I can almost feel the weight of your kiss on my lips
'Cause anything could happen on a night like this
On a night like this

[Kendall Schmidt:]
Wouldn't mind if we caught every red light
You're someone I can get close to
[Hilary Duff:]
You're a stranger but there's something in your eyes
Like you know me
[Kendall Schmidt:] Could I know you?
Well, I never fell in love
At midnight on Friday
[Hilary Duff:] Standing outside
[Kendall Schmidt:] Of town
[Hilary Duff:] In the rain
[Both:]
Well, this night is almost over
But if I had it my way
We would just stay up all night

I could feel my heartbeat
Electric to my fingertips
Oh woah oh
I could feel anticipation through my veins
Oh woah oh
I can almost feel the weight of your kiss on my lips
'Cause anything could happen on a night like this
On a night like this

Our hands fit just the right way
Our legs tangled up in this small space
The world outside feels far away
As I get to know you

[Hilary Duff:]
I could feel my heartbeat
Electric to my fingertips
[Both:] Oh woah oh
[Kendall Schmidt:]
I could feel anticipation through my veins
[Both:]
Oh woah oh
I can almost feel the weight of your kiss on my lips
'Cause anything could happen on a night like this
On a night like this

Oh woah oh
Oh woah oh
Oh, anything could happen on a night like this
On a night like this
[Kendall Schmidt:] On a night like this
[Both:]
On a night like this
[Hilary Duff:]
Sledovala jsem fáze měsíce
Z mého okna
Mluvila jsem k rohům pokoje
Tak dlouho, dlouho
[Kendall Schmidt:]
Potkal jsem tě, když mé srdce bylo někde jinde
Venku v dešti
Viděl jsem tě usmívat se, příběhy bys mohla vyprávět
Posunula jsi se dál, posunula?

[Hilary Duff:]
Je to tak těžké chytnout taxi
V pátek o půlnoci
[Kendall Schmidt:] Kam jdeš?
[Hilary Duff:] Do centra
[Kendall Schmidt:] Já taky
Sedni si právě tady, kde je to suché
A pokud jsi řekla, že jdeš mojí cestou
[Hilary Duff:]
Tak možná můžeme jít spolu

[Oba:]
Mohl bych/Mohla bych cítit můj tlukot srdce
Elektriku v mých konečkách prstů
Oh woah oh
Mohla bych/mohl bych cítit očekávání ve svých žilách
Oh woah oh
Můžu téměř cítit váhu tvého polibku na mých rtech
Protože se může stát cokoliv v noci jako je tato
V noci jako je tato

[Kendall Schmidt:]
Nebude vadit, když chytíme každé červené světlo
Jsi někdo, komu můžu být blíž
[Hilary Duff:]
Jsi cizí, ale je něco ve tvých očích
Jako bys mě znal
[Kendall Schmidt:] Mohl bych tě znát?
Fajn, nikdy jsem se nezamiloval
V pátek o půlnoci
[Hilary Duff:] Když jsi stál venku
[Kendall Schmidt:] Ve městě
[Hilary Duff:] V dešti
[Oba:]
No, tahle noc je témeř u konce
Ale kdyby mělo být po mém
Zůstali bychom vzhůru celou noc

Mohl bych/Mohla bych cítit můj tlukot srdce
Elektriku v mých konečkách prstů
Oh woah oh
Mohla bych/mohl bych cítit očekávání ve svých žilách
Oh woah oh
Můžu téměř cítit váhu tvého polibku na mých rtech
Protože se může stát cokoliv v noci jako je tato
V noci jako je tato

Naše ruce padly na správné místo
Naše nohy se spletly v tomhle malém prostoru
Svět venku se zdá být daleko
Jako bych tě poznala

[Hilary Duff:]
Mohla bych cítit můj tlukot srdce
Elektriku v mých konečkách prstů
[Oba:] Oh woah oh
[Kendall Schmidt:]
Mohl bych cítit očekávání ve svých žilách
[Oba:]
Oh woah oh
Můžu téměř cítit váhu tvého polibku na mých rtech
Protože se může stát cokoliv v noci jako je tato
V noci jako je tato

Oh woah oh
Oh woah oh
Oh, může se stát cokoliv v noci jako je tato
V noci jako je tato
[Kendall Schmidt:] V noci jako je tato
[Oba:]
V noci jako je tato

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

outlaw - lyrics

28. července 2015 v 19:31 | P.
I don't wanna behave
Don't wanna wait for Saturday
It's been a shitty day
And mercury's in retrograde

'Cause I'm sick of doing what they tell me
Sick and tired of trying to please
I'm escaping, breaking free
With a pocket full of cash
My dice is swinging on the dash

I feel like an outlaw
I'm on the run in my red lace bra
No one's gonna bring me down
Nobody's gonna bring me down
I feel like an outlaw
And me mugging in my getaway car
Pretending like I run this town
Nobody's gonna bring me down (down)

So pour me some J.B
And light 'em up like 1,2,3
I'm young and drunk and free
Hey mister, mister dance with me

'Cause I'm sick of doing all the same things
Sick and tired of trying to please
I'm escaping, breaking free
My head is spinning round
My feet no longer touch the ground

I feel like an outlaw
I'm on the run in my red lace bra
No one's gonna bring me down
Nobody's gonna bring me down
I feel like an outlaw
And me mugging in my getaway car
Pretending like I run this town
Nobody's gonna bring me down (down)

I just wanna be myself (oh)
I just wanna be myself
And the body starts to sway
And it feels so good to sway
And tomorrow, I'm okay
But tonight I'm on a freedom (yeah)

I feel like an outlaw (yeah, yeah)
I'm on the run in my red lace bra
No one's gonna bring me down
Nobody's gonna bring me down (down)
I feel like an outlaw (yeah, yeah)
And me mugging in my getaway car
Pretending like I run this town
Nobody's gonna bring me down (down)

Nobody's gonna bring me down
(Down, down, down)
Nobody's gonna bring me down
Nechci se chovat slušně
Nechce se mi čekat na sobotu
Byl to den na hovno
A rtuť směřuje zpět

Protože je mi zle z dělání toho, co mi řekli
Znechucená a unavená z pokusů se zalíbit
Unikám, vymaňuji se
S peněženkou plnou prachů
Mé kostky se houpají na palubní desce

Cítím se jako psanec
Jsem uprostřed běhu v mé červené krajkové podprsence
Ani jeden mě nesrazí
Nikdo mě nesrazí
Cítím se jako psanec
A já loupím v mém únikovém voze
Předstírám, že pádím tímhle městem
Nikdo mě nesrazí (na dno)

Tak mi nalej J.B [Jim Beam; pozn. blog.]
A rozsviť je jako 1, 2, 3
Jsem mladá a vožralá a volná
Hej pane, pane, tancuj se mnou

Protože je mi zle z dělání toho, co mi řekli
Znechucená a unavená z pokusů se zalíbit
Unikám, vymaňuji se
S peněženkou plnou prachů
Mé kostky se houpají na palubní desce

Cítím se jako psanec
Jsem uprostřed běhu v mé červené krajkové podprsence
Ani jeden mě nesrazí
Nikdo mě nesrazí
Cítím se jako psanec
A já loupím v mém únikovém voze
Předstírám, že pádím tímhle městem
Nikdo mě nesrazí (na dno)

Chci prostě být sama sebou (oh)
Chci prostě být sama sebou
A tělo začíná kolísat
A je to tak dobrý pocit kolísat
A zítra, jsem v pohodě
Ale dneska jsem na svobodě (jo)

Cítím se jako psanec (jo, jo)
Jsem uprostřed běhu v mé červené krajkové podprsence
Ani jeden mě nesrazí
Nikdo mě nesrazí (na dno)
Cítím se jako psanec (jo, jo)
A já loupím v mém únikovém voze
Předstírám, že pádím tímhle městem
Nikdo mě nesrazí (na dno)

Nikdo mě nesrazí
(Dolů, dolů, dolů)
Nikdo mě nesrazí

vlastní překlad z azlyrics.com, kopírujte prosím se zdrojem

no work, all play - lyrics

28. července 2015 v 18:05 | P.
La la, la la
La la, la la
La la, la la

Some people go through life like it's a breeze
They float their way through days
And never feel the grey
In their tears filled but they don't sing
Their temporary marks
Not always from the heart

They live smiling, it's so easy
Your digging in, so what's living

No work, all play, what a mistake
Let the clouds roll in and fill the sky
Get that meloncholy feel inside and
Work all yourself to run from a pity felt
You don't have to slide life's not one big high

La la, la la
La la, la la
La la, la la

Sometimes it's hard lookin' at yourself
You'd rather place the blame
Then point at your wrong way
I still do hide from my feelings myself
But I'm trying hard these days
Not to procrastinate
And face my fate, stay on my game

No work, all play, what a mistake
Let the clouds roll in and fill the sky
Get that meloncholy feel inside and
Work all yourself to run from a pity felt
You don't have to slide life's not one big high

Noone is perfect, noone's the same
We've all got problems, that we haven't faced
The challenges well, they'll make you strong
Don't put them off for too long

You gotta know yourself to be yourself
You gotta do it all the way
You gotta know yourself to be yourself
It's a struggle everyday
You gotta know yourself to be yourself
You gotta do it all the way
You gotta know yourself to be yourself
And it's a struggle everyday

No work, all play, what a mistake
Let the clouds roll in and fill the sky
Get that meloncholy feel inside and
Work all yourself to run from a pity felt
You don't have to slide life's not one big high

No work (no work), all play (all play)
What a mistake
Let the clouds roll in and fill the sky
Get that meloncholy feel inside and
Work all (work all) yourself (yourself)
To run from a pity felt
You don't have to slide, life's not one big high

You gotta know yourself to be yourself
You gotta do it all the way
You gotta know yourself to be yourself
And it's a struggle everyday
You gotta know yourself to be yourself
You gotta do it all the way
You gotta know yourself to be yourself
And it's a struggle everyday
You gotta know yourself to be yourself
And it's a struggle everyday
You gotta know yourself to be yourself
And it's a struggle everyday
La la, la la
La la, la la
La la, la la

Někteří lidé projdou život jako když je to vánek
Oni plují napříč jejich dny
A nikdy nemají deprese
V jejich slzách naplněni, ale oni nezpívají
Jejich dočasné značky
Ne vždy od srdce

Oni žijí usmívající se, to je tak snadné
Tvé hledání, tak co je žití

Žádná práce, samá hra, jaká chyba
Nechte mraky valit se a plnit oblohu
Nech meloncholii pocítit uvnitř a
Udělej všechno sám, pracuj na útěku od lítosti
Nemusíš vyklouznout, život není něco zajímavého

La la, la la
La la, la la
La la, la la

Někdy je těžkédívat se na sebe
Raději bys ustanovil vinu
Pak ukázat prstem na svoji chybnou cestu
Já se stále ještě ukrývám před svými city
Ale poslední dobu se snažím tvrdě
Neodkládat
A čelit svému osudu, zůstat v mé hře

Žádná práce, samá hra, jaká chyba
Nechte mraky valit se a plnit oblohu
Nech meloncholii pocítit uvnitř a
Udělej všechno sám, pracuj na útěku od lítosti
Nemusíš vyklouznout, život není něco zajímavého

Nikdo není perfektní, nikdo není stejný
My všichni máme problémy, před které jsme se nepostavili
Výzvy také, udělají tě silným
Neodkládej je příliš dlouho

Ty poznáš sebe, abys byl sebou
Uděláš to do konce
Ty poznáš sebe, abys byl sebou
Je to zápas každý den
Ty poznáš sebe, abys byl sebou
Uděláš to do konce
Ty poznáš sebe, abys byl sebou
A je to zápas každý den

Žádná práce, samá hra, jaká chyba
Nechte mraky valit se a plnit oblohu
Nech meloncholii pocítit uvnitř a
Udělej všechno sám, pracuj na útěku od lítosti
Nemusíš vyklouznout, život není něco zajímavého

Žádná práce(žádná práceú, samá hra (samá hra)
Jaká chyba
Nechte mraky valit se a plnit oblohu
Nech meloncholii pocítit uvnitř a
Udělej všechno (udělej všechno) sám (sám)
Pracuj na útěku od lítosti
Nemusíš vyklouznout, život není něco zajímavého

Ty poznáš sebe, abys byl sebou
Uděláš to do konce
Ty poznáš sebe, abys byl sebou
A je to zápas každý den
Ty poznáš sebe, abys byl sebou
Uděláš to do konce
Ty poznáš sebe, abys byl sebou
A je to zápas každý den
Ty poznáš sebe, abys byl sebou
A je to zápas každý den
Ty poznáš sebe, abys byl sebou
A je to zápas každý den

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

now you know - lyrics

28. července 2015 v 17:33 | P.
In these eyes, more than words
More than anything that I've spoken
As the skies turned to gray, my heart's
Just about to crack open

So the story goes
There's something you should know
Before I walk away and I blow the ending

I never wanna be without you
Oh no, here I go, now you know
What I feel about you
There's no running
I must have been wrong to doubt you
Oh no, there I go, no control
And I'm fallen, so now you know

Feel so light, craving oxygen
All this truth's left me empty
Will you run (will you run)
Can you handle it
'Cause I need you to tell me

Maybe this is bold
But I'm hoping you'll stay for the happy ending

I never wanna be without you
Oh no, here I go, now you know
What I feel about you
There's no running
I must have been wrong to doubt you
Oh no, there I go, no control
And I'm fallen, so now you know

No I won't look back
When I tell you what I think about you
(Yeah, yeah, yeah)
No I won't look back
When I tell you what I think about you
(Yeah, yeah)

So the story goes
Yeah, you already know
So don't be a fool and go spoil the ending

I never wanna be without you
Oh no, here I go, now you know
What I feel about you
There's no running
I must have been wrong to doubt you
Oh no, there I go, no control
And I'm fallen, so now you know

I never wanna be without you
Oh no, here I go, now you know
What I feel about you
There's no running
I must have been wrong to doubt you
Oh no, there I go, no control
And I'm fallen, so now you know
V těchto očích, víc než slova
Víc než cokoliv, co jsem řekla
Jak nebe zešedlo, moje srdce
Se asi puknutím otevře

Tak pokračuje ten příběh
Je tady něco, co bys měl vědět
Předtím, než odejdu a přivodím konec

Nikdy nechci být bez tebe
Oh ne, jsem tady, teď víš
Co cítím bez tebe
Není útěku
Musela jsem udělat chybu, když jsem o tobě pochybovala
Oh ne, jsem tady, neovládám se
A padám, tak teď víš

Cítím se tak prázdně, toužím po kyslíku
Všechna pravda mě vyprázdnila
Utečeš (utečeš)
Můžeš s tím něco dělat
Protože potřebuju, abys mi to řekl

Možná je tohle troufalé
Ale doufám, že zůstaneš do šťastného konce

Nikdy nechci být bez tebe
Oh ne, jsem tady, teď víš
Co cítím bez tebe
Není útěku
Musela jsem udělat chybu, když jsem o tobě pochybovala
Oh ne, jsem tady, neovládám se
A padám, tak teď víš

Ne, nebudu se ohlížet
Když jsem ti řekla, co si o tobě myslím
(Jo, jo, jo)
Ne, nebudu se ohlížet
Když jsem ti řekla, co si o tobě myslím
(Jo, jo)

Tak pokračuje ten příběh
Jo, už ho znáš
Tak nebuď hlupák a prozraď konec

Nikdy nechci být bez tebe
Oh ne, jsem tady, teď víš
Co cítím bez tebe
Není útěku
Musela jsem udělat chybu, když jsem o tobě pochybovala
Oh ne, jsem tady, neovládám se
A padám, tak teď víš

Nikdy nechci být bez tebe
Oh ne, jsem tady, teď víš
Co cítím bez tebe
Není útěku
Musela jsem udělat chybu, když jsem o tobě pochybovala
Oh ne, jsem tady, neovládám se
A padám, tak teď víš

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

one in a million - lyrics

28. července 2015 v 17:05 | P.
One in a, one in a, one in a
One in a, one in a, one in a
One in a, one in a, one in a
One in a, one in a, one in a

You say don't worry about me babe
Promise this is just a phase
So what?
Should I stand around and wait
While you're living in a haze?
Nuh-uh
I remember how you were
When it was all fresh and new
Now what?
Now when you look at me
Sometimes like you're looking straight through

And I say why does it matter
When you don't wanna fight it?
Looking like love is, yeah
You know that I mind it
Breathing out
Nothing, can you see what you're giving?
But I know, but I know

I'm one in a million
(One in a, one in a, one in a)
I'm one in a million
(One in a, one in a, one in a)
You're going down
Without me
You're wishing that you had someone like me
I'm one in a million
(One in a, one in a, one in a)

You say, "Don't worry about us babe
I just need a little time"
So what?
I'm supposed to be okay
When we're nowhere close to fine?
Nuh-uh
I know you've done nothing wrong
But it only makes it worse
You-ooh
Hurt me more, you don't care
About what you're about to lose

And I say why does it matter
When you don't wanna fight it?
Looking like love is, yeah
You know that I mind it
Breathing out
Nothing, can you see what you're giving?
But I know, but I know

I'm one in a million
(One in a, one in a, one in a)
I'm one in a million
(One in a, one in a, one in a)
You're going down
Without me
You're wishing that you had someone like me
I'm one in a million
(One in a, one in a, one in a)

And I say why does it matter
Mhen you don't wanna fight it?
Looking like love is, yeah
You know that I mind it
Breathing out, nothing
Can you see what you're giving?
But I know, but I know

I'm one in a million
(One in a, one in a)
I'm one in a million, oh
You're going down
Without me
You're wishing that you had someone like me
I'm one in a million
(One in a, one in a, one in a)
Jedna z, jedna z, jedna z
Jedna z, jedna z, jedna z
Jedna z, jedna z, jedna z
Jedna z, jedna z, jedna z

Říkáš, ať se o sebe nestarám, brouku
Přísaháš tohle je jen fáze
Tak co?
Mám tu stát a čekat
Zatímco žiješ v mlze?
No ne
Vzpomínám, jak jsi se měl
Když všechno bylo čerstvé a nové
Co teď?
Teď když se na mě podíváš
Někdy jako by jsi se dívál přímo skrz

A já říkám proč na tom záleží
Když ty neheš bojovat?
Vypadá jako láska, jo
Ty víš, že to beru s nadhledem
Vydechnout
Nic, vidíš, co dáváš?
Ale já vím, ale já vím

Jsem jedna z milionu
(Jedna z, jedna z, jedna z)
Jsem jedna z milionu
(Jedna z, jedna z, jedna z)
Upadáš
Beze mě
Přeješ si, abys měl někoho jako mě
Jsem jedna z milionu
(Jedna z, jedna z, jedna z)

Říkáš: "Nedělej si starosti o nás, kotě
Jen potřebuji trohu času"
Tak co?
Předpokládám budu v pořádku
Když nebudeme v blízkosti pohody?
No ne
Vím, že jsi neudělal nic špatného
Ale to to dělá ještě horší
Ty-ooh
Zraň mě víc, ty se nezajímáš
O to o co přijdeš

A já říkám proč na tom záleží
Když ty neheš bojovat?
Vypadá jako láska, jo
Ty víš, že to beru s nadhledem
Vydechnout
Nic, vidíš, co dáváš?
Ale já vím, ale já vím

Jsem jedna z milionu
(Jedna z, jedna z, jedna z)
Jsem jedna z milionu
(Jedna z, jedna z, jedna z)
Upadáš
Beze mě
Přeješ si, abys měl někoho jako mě
Jsem jedna z milionu
(Jedna z, jedna z, jedna z)

A já říkám proč na tom záleží
Když ty neheš bojovat?
Vypadá jako láska, jo
Ty víš, že to beru s nadhledem
Vydechnout
Nic, vidíš, co dáváš?
Ale já vím, ale já vím

Jsem jedna z milionu
(Jedna z, jedna z)
Jsem jedna z milionu, oh
Upadáš
Beze mě
Přeješ si, abys měl někoho jako mě
Jsem jedna z milionu
(Jedna z, jedna z, jedna z)

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

our lips are sealed - lyrics

28. července 2015 v 12:51 | P.
[Haylie:] Can you hear them?
They talk about us
[Hilary:] Telling lies
Well, that's no surprise
[Haylie:] Can you see them?
See right through them
[Hilary:] They have no shield
No secrets to reveal

[Both:] It doesn't matter what they say
In the jealous games people play
Our lips are sealed

[Haylie:] There's a weapon
Wich we must use
[Hilary:] In our defence
Silence
[Haylie:] Spreading rumors
So far from true
[Hilary:] Draged up from the underworld
Just like some precious pearl

[Both:] It doesn't matter what they say
In the jealous games people play
Our lips are sealed
Pay no mind to what they say
It doesn't matter anyway
Our lips are sealed

[Hilary:] Hush my darlin'
[Haylie:] Don't you cry
[Hilary:] Cryin' angels
[Haylie:] Forget their lies

[Haylie:] Can you hear them?
They talk about us
[Hilary:] Telling lies
Well, that's no surprise
[Haylie:] Can you see them?
See right through them
[Hilary:] They have no shield
No secrets to reveal

[Both:] It doesn't matter what they say
In the jealous games people play
Our lips are sealed
Pay no mind to what they say
It doesn't matter anyway
Our lips are sealed
Our lips are sealed
Our lips are sealed
[Haylie:] Slyšíš je?
Mluví o nás
[Hilary:] Říkaj jenom lži
No, to není překvapení
[Haylie:] Vidíš je?
Je skrze ně vidět
[Hilary:] Nemají žádný štít
Žádná tajemství k odhalení

[Obě:] Nezáleží na tom, co říkají
V žárlivosti si lidé hrají
Naše ústa jsou zavřená

[Haylie:] Je tu zbraň
Kterou musíme použít
[Hilary:] K obraně
Ticho
[Haylie:] Kolující pověsti
Tak daleko od pravdy
[Hilary:] Vytaženy z podsvětí
Jako nějaká drahá perla

[Obě:] Nezáleží na tom, co říkají
V žárlivosti si lidé hrají
Naše ústa jsou zavřená
Nevěnuj pozornost tomu, co říkají
Na tom stejně nezáleží
Naše ústa jsou zavřená

[Hilary:] Ticho, můj drahý
[Haylie:] Neplač
[Hilary:] Plačící andělé
[Haylie:] Zapomeň na jejich lži

[Haylie:] Slyšíš je?
Mluví o nás
[Hilary:] Říkaj jenom lži
No, to není překvapení
[Haylie:] Vidíš je?
Je skrze ně vidět
[Hilary:] Nemají žádný štít
Žádná tajemství k odhalení

[Obě:] Nezáleží na tom, co říkají
V žárlivosti si lidé hrají
Naše ústa jsou zavřená
Nevěnuj pozornost tomu, co říkají
Na tom stejně nezáleží
Naše ústa jsou zavřená
Naše ústa jsou zavřená
Naše ústa jsou zavřená

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

outside of you - lyrics

28. července 2015 v 11:50 | P.
I can't get your attention
And I'm so sick of him
I've got something to say to you
So shut up and listen
I don't want you to look past me
I want you to know who I am
I hate it when you ignore me
You just don't understand

See the funny thing is
You're just useless as me
I can make you better
If you would just let me in

I'm outside of you
And I can't get through
Overlooking the beauty
That's dying inside me
Can you see?
I'm outside of you
And I'm so confused
You keep missing the small things
The safety that love brings
Can you see?
I'm outside of you

You're living to survive
It needs love and light to grow
I could be something beautiful
I guess you'll never know

See the funny thing is
You're just as lonely as me
We can be so much better
If you would just let me in

I'm outside of you
And I can't get through
Overlooking the beauty
That's dying inside me
Can you see?
I'm outside of you
And I'm so confused
You keep missing the small things
The safety that love brings
Can you see?

And as you walk by me I'm
Silently screaming to set me free
I look in the mirror and I see your future
You look good with me
And as you walk by me I'm
Silently screaming to set me free
I look in the mirror and I see your future
You look good with me, oh

I'm outside of you
And I can't get through
Overlooking the beauty
That's dying inside me
Can you see?
I'm outside of you
And I'm so confused
You keep missing the small things
The safety that love brings
Can you see?

I'm outside of you
I'm outside of you
Nemůže se mi dostat tvé pozornosti
A mám ho už po krk
Mám něco, co ti chci říct
Tak zklapnii a poslouchej
Nechci, abys mě přehlížel
Chci, abys věděl, kdo já jsem
Nenávidím, když mě ignoruješ
Ty prostě jen nerozumíš

Podívej se, sranda je
Že jsi právě tak na nic jako já
Mohu tě udělat lepším
Kdybys mě jen nechal

Jsem vně tebe
A nemohu projít přes
S výhledem na krásu
Která umírá uvnitř mě
Vidíš?
Jsem vně tebe
A jsem tak zmatená
Pořád ti unikají malé věci
Bezpečí, které láska přináší
Vidíš?
Jsem vně tebe

Žiješ pro přežití
Potřebuje to lásku a světlo k růstu
Mohla bych být něco krásného
Hádám, že to nikdy nebudeš vědět

Podívej se, sranda je
Že jsi právě tak na nic jako já
Mohu tě udělat lepším
Kdybys mě jen nechal

Jsem vně tebe
A nemohu projít přes
S výhledem na krásu
Která umírá uvnitř mě
Vidíš?
Jsem vně tebe
A jsem tak zmatená
Pořád ti unikají malé věci
Bezpečí, které láska přináší
Vidíš?

A jak tak chodíš kolem mě
Potichu křičíš, abys mě osvobodil
Podívám se do zrcadla a vidím budoucnost
Vypadáš dobře vedle mě
A jak tak chodíš kolem mě
Potichu křičíš, abys mě osvobodil
Podívám se do zrcadla a vidím budoucnost
Vypadáš dobře vedle mě, oh

Jsem vně tebe
A nemohu projít přes
S výhledem na krásu
Která umírá uvnitř mě
Vidíš?
Jsem vně tebe
A jsem tak zmatená
Pořád ti unikají malé věci
Bezpečí, které láska přináší
Vidíš?

Jsem vně tebe
Jsem vně tebe

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

santa claus is comin' to town - lyrics

27. července 2015 v 13:24 | P.
Santa Claus is comin'
Santa Claus is comin' to town
Santa Claus is comin'
Santa Claus is comin' to town

You better watch out, you better not cry
You better not pout, I'm telling you why

Santa Claus is comin' to town
Santa Claus is comin' to town
Santa Claus is comin' to town

He's making a list, checkin' it twice
He's gonna find out who's naughty or nice

Santa Claus is comin' to town
Santa Claus is comin' to town
Santa Claus is comin' to town
(Coming to town)

He sees you when you're sleeping
He knows when you're awake
He knows if you've been bad or good
So be good for goodness sake

So you better watch out, you better not cry
You better not pout, I'm telling you why

Santa Claus is comin' to town
(Comin' to town)
Santa Claus is comin' to town
(Comin' to town)
Santa Claus is comin' to town
Santa Claus is comin'
Santa Claus is comin' to town
Santa Claus is comin'
Santa Claus is comin' to town

The kids in girl and boyland
Will have a jubilee
They're gonna build a toyland
All around the Christmas tree

Oh, you better watch out, you better not cry
You better not pout, I'm telling you why

Santa Claus is comin' to town
(Comin' to town)
Santa Claus is comin' to town
(Comin' to town)
Santa Claus is comin' to town
Santa Claus is comin'
Santa Claus is comin' to town
Santa Claus is comin'
Santa Claus is comin' to town

Santa Claus is comin' to town
Santa Claus is comin' to town
Santa Claus is comin' (is comin')
Santa Claus is comin' (is comin')
Santa Claus is comin' (is comin') to town
Santa Claus přichází
Santa Claus přichází do města
Santa Claus přichází
Santa Claus přichází do města

Raději dávej pozor, raději nebreč
Raději netrucuj, říkám ti proč

Santa Claus přichází do města
Santa Claus přichází do města
Santa Claus přichází do města

Dělá si seznam, kontroluje ho dvakrát
Najde, kdo byl nezbedný nebo milý

Santa Claus přichází do města
Santa Claus přichází do města
Santa Claus přichází do města
(Přichází do města)

On tě vidí, když spíš
On ví, kdy se vzbudíš
On ví, jestli jsi byl hodný nebo ne
Takže je laskavý ke všem, u všech všudy

Tak raději dávej pozor, raději nebreč
Raději netrucuj, říkám ti proč

Santa Claus přichází do města
(Přichází do města)
Santa Claus přichází do města
(Přichází do města)
Santa Claus přichází do města
Santa Claus přichází
Santa Claus přichází do města
Santa Claus přichází
Santa Claus přichází do města

Děti v dívčí a klučičí zemi
Budou mít výročí
Postaví zemi z hraček
Všude kolem vánočního stromu

Oh, raději dávej pozor, raději nebreč
Raději netrucuj, říkám ti proč

Santa Claus přichází do města
(Přichází do města)
Santa Claus přichází do města
(Přichází do města)
Santa Claus přichází do města
Santa Claus přichází
Santa Claus přichází do města
Santa Claus přichází
Santa Claus přichází do města

Santa Claus přichází do města
Santa Claus přichází do města
Santa Claus přichází (přichází)
Santa Claus přichází (přichází)
Santa Claus přichází (přichází) do města

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

santa claus lane - lyrics

27. července 2015 v 12:58 | P.
I remember last Christmas Eve
Something happened that I couldn't believe
I went for a walk as the snow came down
And when it stopped, I was in a different town

And the sign said, "Have no fear
You're not lost, you're here"

Walking this Christmas
Down Santa Claus Lane
No need to wonder, no need to explain
Just have some faith in what you see
You're right here, where you wanna be
Walking this Christmas
Down Santa Claus Lane

Elves were standing in the street
Snowmen and reindeer came out to greet
Silver bells chimed from far away
And Santa rode by on an open sleigh

And he told me, "Have no fear
You're not lost, you're here"

Walking this Christmas
Down Santa Claus Lane
No need to wonder, no need to explain
Just have some faith in what you see
You're right here, where you wanna be
Walking this Christmas
Down Santa Claus Lane
Down Santa Claus Lane

I don't know why, I don't know when
But one day I'll be back again

And he told me, "Have no fear
You're not lost, you're here"

Walking this Christmas
Down Santa Claus Lane
No need to wonder, no need to explain
Just have some faith in what you see
You're right here, where you wanna be
Walking this Christmas
Down Santa Claus Lane (down Santa Claus Lane)
Down Santa Claus Lane
Down Santa Claus Lane (down Santa Claus Lane)
Down Santa Claus Lane
Down Santa Claus Lane
Vzpomínám si na minulý Štědrý den
Něco se přihodilo a nemůžu tomu uvěřit
Šla jsem na procházku, jak napadl sníh
A když jsem se zastavila, byla jsem v jiném městě

A nápis říkal: "Neměj strach
Neztratila ses, jsi tady"

Procházka tyhle Vánoce
Po Santa Clausově třídě
Nepotřebujeme se zajímat, nepotřebujeme vysvětlení
Prostě měj nějakou víru v co vidíš
Jsi právě tady, kde chceš být
Procházka tyhle Vánoce
Po Santa Clausově třídě

Elfové stáli na ulici
Sněhuláci a sob přišli vítat
Stříbrné zvony bijí z daleka
A Santa jezdil na otevřených saních

A on mi řekl: "Neměj strach
Neztratila ses, jsi tady"

Procházka tyhle Vánoce
Po Santa Clausově třídě
Nepotřebujeme se zajímat, nepotřebujeme vysvětlení
Prostě měj nějakou víru v co vidíš
Jsi právě tady, kde chceš být
Procházka tyhle Vánoce
Po Santa Clausově třídě
Po Santa Clausově třídě

Nevím jak, nevím kdy
Ale jednoho dne tu budu znovu

A on mi řekl: "Neměj strach
Neztratila ses, jsi tady"

Procházka tyhle Vánoce
Po Santa Clausově třídě
Nepotřebujeme se zajímat, nepotřebujeme vysvětlení
Prostě měj nějakou víru v co vidíš
Jsi právě tady, kde chceš být
Procházka tyhle Vánoce
Po Santa Clausově třídě (po Santa Clausově třídě)
Po Santa Clausově třídě
Po Santa Clausově třídě (po Santa Clausově třídě)
Po Santa Clausově třídě
Po Santa Clausově třídě

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

same old christmas - lyrics

27. července 2015 v 12:39 | P.
Rows of angels in the snow
Hugs and kisses by the mistletoe
Sugar plum fairies everywhere
Must be that time of year
Stars that shine on Christmas threes
Smoke that curls from chimineys
Rednose reindeer taking flight and
Choir singing Oh Holy Night

It's same old (same old) Christmas Eve
It's the same old Christmas day
It's same old (same old) Christmas
But I like it, I like it that way

Another snowman with a button nose
Presents all wrapped up in bows
Friends and neighbors knockin' at my door
Like every Christmas that's come before

It's same old (same old) Christmas Eve
It's the same old Christmas day
It's same old (same old) Christmas
But I like it, I like it that way

Seasons keep on changin'
The snow will melt away
But everything will be the same again
Next year on Christmas day
And I like it, I like it that way

Rows of angels in the snow
Hugs and kisses by the mistletoe
Friends and neighbors knockin' at my door
Like every Christmas that's come before

It's same old (same old) Christmas Eve
It's the same old Christmas day
It's same old (same old) Christmas
But I like it, I like it that way

It's same old (same old) Christmas Eve
It's the same old Christmas day
It's same old (same old) Christmas
But I like it, I like it that way

It's same old (same old) Christmas Eve
It's the same old Christmas day
It's same old (same old) Christmas
But I like it, I like it that way
Řady andělů ve sněhu
Objetí a polibky pod jmelím
Cukrové víly všude
Musí být ta částo roku
Hvězdy svítí na vánoční stromy
Kouř, který se vlní přes komíny
Červenonosý sob odlétá a
Sbor zpívá Svatá noc

Je to ten stejný starý (stejný starý) Štědrý den
Je to ten samý vánoční den
Jsou to ty samé staré (samé staré) Vánoce
Ale já to mám ráda, mám to ráda takhle

Další sněhulák s tlačítkem místo nosu
Představen obmotaný motýlky
Přátelé a sousedi klepou na dveře
Jako každé Vánoce, které přišly

Je to ten stejný starý (stejný starý) Štědrý den
Je to ten samý vánoční den
Jsou to ty samé staré (samé staré) Vánoce
Ale já to mám ráda, mám to ráda takhle

Roční období se změní
Sníh roztaje pryč
Ale všechno bude zase stejné
Příští rok na Štědrý den
A já to mám ráda, mám to ráda takhle

Řady andělů ve sněhu
Objetí a polibky pod jmelím
Přátelé a sousedi klepou na dveře
Jako každé Vánoce, které přišly

Je to ten stejný starý (stejný starý) Štědrý den
Je to ten samý vánoční den
Jsou to ty samé staré (samé staré) Vánoce
Ale já to mám ráda, mám to ráda takhle

Je to ten stejný starý (stejný starý) Štědrý den
Je to ten samý vánoční den
Jsou to ty samé staré (samé staré) Vánoce
Ale já to mám ráda, mám to ráda takhle

Je to ten stejný starý (stejný starý) Štědrý den
Je to ten samý vánoční den
Jsou to ty samé staré (samé staré) Vánoce
Ale já to mám ráda, mám to ráda takhle

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

shine - lyrics

27. července 2015 v 12:09 | P.
Everyone knows that I'm ten feet under
Till you come along and bright my day
Everyone knows that you kill the thunder
The roaring in my brain
You've given me the strength
To see you right through the haze

Shine, come on and let it shine
Light me up, make me feel alive
You've got what it takes
Shine, and only you know how
To lift my spirit off the ground
And chase those clouds away
Shine on me today

When everything's wrong
I just pick the phone up
The sun in your voice
Well it fills my eyes
With tears of joy
'Cause I know you'll be there
When I'm hanging by a thread
You're my heaven sent

Shine, come on and let it shine
Light me up, make me feel alive
You've got what it takes
Shine, and only you know how
To lift my spirit off the ground
And chase those clouds away

Oh you have this way of
Making me feel like I can fly
You're underneath my wings
So I'll free fall out of the sky
You're always there to save me
You know you save me

Shine, come on and let it shine
Light me up, make me feel alive
You've got what it takes
Shine, and only you know how
To lift my spirit off the ground
Chase those clouds away
Come on and shine, shine
Shine on me
Shine on me, shine on me, oh
Shine on me today

Everyone knows that I'm ten feet under
Till you come along and bright my day
Každý ví, že jsem deset stop pod zemí
Dokud neprojdeš kolem a neozáříš mi den
Každý ví, že jsi zastavil hrom
Obavy v mé hlavě
Dáváš sílu
Abych viděla skrz mlhu

Sviť, pojď a nech to zářit
Osviť mě, nech mě cítit se živě
Máš to, co to chce
Sviť a jedině ty víš jak
Zvednout moji duši ze země
A zadehnat ty mraky
Sviť na mně dnes

Když je vše špatně
Jen zvednu telefon
Slunce ve tvém hlase
Fajn, mi opravdu naplní oči
Slzami radosti
Protože vím, že tu budeš
Když budu viset na vlásku
Tebe mi poslalo nebe

Sviť, pojď a nech to zářit
Osviť mě, nech mě cítit se živě
Máš to, co to chce
Sviť a jedině ty víš jak
Zvednout moji duši ze země
A zadehnat ty mraky

Máš způsob, jak mě přesvědčit
Že bych mohla létat
Jsi pod mými křídly
Takže se budu cítit jako při volném pádu z nebe
Vždy tu budeš, abys mně zachránil
Ty víš, že mě chráníš

Sviť, pojď a nech to zářit
Osviť mě, nech mě cítit se živě
Máš to, co to chce
Sviť a jedině ty víš jak
Zvednout moji duši ze země
A zadehnat ty mraky
Pojď a sviť, sviť
Osviť mě
Osviť mě, osviť mě, oh
Posviť na mě dnes

Každý ví, že jsem deset stop pod zemí
Dokud neprojdeš kolem a neozáříš mi den

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

sleigh right - lyrics

27. července 2015 v 11:40 | P.
Just hear those sleigh bells
Jingaling ring ting tingaling too
Come on it's lovely weather for
A sleigh ride together with you
Outside the snow is falling and
Friends are calling you
Come on it's lovely weather for
A sleigh ride together with you
(Together with you)

Giddy up, giddy up, giddy up, let's go!
Let's look at the show (look at the show)
We're riding in a wonderland of snow
(Yeah, in a wonderland of snow)
Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand
Just holdin' your hand
We're riding along with the song
Of a wintery fairy land

Our cheeks are nice and rosy and
Comfy cozy are we (yes are we)
We're snuggled up together like
Two birds of a feather would be (they would be)
Let's take the road before us and
Sing a chorus or two (maybe two)
Come on it's lovely weather for
A sleigh ride together with you
(Together with you)

There's a birthday party at the home of farmer Grey
It'll be the perfect ending of a perfect day
We'll be singing the song we love to sing
Without a single stop
By the fireplace while we watch the chesnuts pop

Just hear those sleigh bells
Jingaling ring ting tingaling too
Come on it's lovely weather for
A sleigh ride together with you

There's a happy feeling
Nothing in the world can buy
As we pass around the coffee and the
Pumpkin pie
It'll be like a picture print
By Currier and Ives
Yet these wonderful things
We remember through out lives

Our cheeks are nice and rosy and
Comfy cozy are we (yes are we)
We're snuggled up together like
Two birds of a feather would be (they would be)
Let's take the road before us and
Sing a chorus or two (maybe two)
Come on it's lovely weather for
A sleigh ride together with you
(Together With You)

Just hear those sleigh bells
Jingaling ring ting tingaling too
Come on it's lovely weather for
A sleigh ride together with you
Outside the snow is falling and
Friends are calling you
Come on it's lovely weather for
A sleigh ride together with you
Come on it's lovely weather for
A sleigh ride together with you
Come on it's lovely weather for
A sleigh ride together with you
Jen slyším ty zvony na saních
Bimbat bim bam bamat taky
Pojď, je krásné počasí na
Jízdu na saních společně s tebou
Venku sníh padá a
Přátelé tě volají
Pojď, je krásné počasí na
Jízdu na saních společně s tebou
(Společně s tebou)

Závratě, závratě, závratě, pojďme!
Podívej se na to představení (podívej na to představení)
Vjíždíme do krásné země sněhu
(Jo, krásné země sněhu)
Závratě, závratě, závratě, je to senzační
Drží tě to za ruku
Projíždíme se s písní
Zimní pohádkové země

Naše líce jsou pěkné a růžové a
My se cítíme pohodlně a útulně (ano, cítíme)
Přitulili jsme se k sobě jako
Dva ptáčci, vrána k vráně možná (mohly by být)
Pojďme projíždět silnici před námi a
Zazpívat refrén nebo dva (možná dva)
Pojď, je krásné počasí na
Jízdu na saních společně s tebou
(Společně s tebou)

Bude tu narozeninová oslava v domě farmáře Graye
Bylo by to skvělé zakončení skvělého dne
Budeme zpívat písně, co milujeme zpívat
Bez jediného zastavení
U krbu, zatímco se budeme dívat na pečení kaštanů

Jen slyším ty zvony na saních
Bimbat bim bam bamat taky
Pojď, je krásné počasí na
Jízdu na saních společně s tebou

Je to šťastný pocit
Nic na světě se nemůže koupit
Jak rozdáváme jávu a
Dýňový koláč
Bude to jako na obrázku
Od Curriera a Ivese
Přesto tyto podivuhodné věci
Si pamatujeme celý svůj život

Naše líce jsou pěkné a růžové a
My se cítíme pohodlně a útulně (ano, cítíme)
Přitulili jsme se k sobě jako
Dva ptáčci, vrána k vráně možná (mohly by být)
Pojďme projíždět silnici před námi a
Zazpívat refrén nebo dva (možná dva)
Pojď, je krásné počasí na
Jízdu na saních společně s tebou
(Společně s tebou)

Jen slyším ty zvony na saních
Bimbat bim bam bamat taky
Pojď, je krásné počasí na
Jízdu na saních společně s tebou
Venku sníh padá a
Přátelé tě volají
Pojď, je krásné počasí na
Jízdu na saních společně s tebou
Pojď, je krásné počasí na
Jízdu na saních společně s tebou
Pojď, je krásné počasí na
Jízdu na saních společně s tebou

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

so yesterday - lyrics

27. července 2015 v 10:53 | P.
So yesterday, so yesterday, so yesterday

You can change your life - if you wanna
You can change your clothes - if you wanna
If you change your mind
Well, that's the way it goes
But I'm gonna keep your jeans
And your old black hat - cause I wanna
They look good on me
You're never gonna get them back

At least not today, not today, not today
'Cause
If it's over, let it go and
Come tomorrow it will seem
So yesterday, so yesterday
I'm just a bird that's already flown away

Laugh it off, let it go and
When you wake up it will seem
So yesterday, so yesterday
Haven't you heard that I'm gonna be okay, okay?

You can say you're bored - if you wanna
You can act real tough - if you wanna
You can say you're torn
But I've heard enough
Thank you, you made my mind up for me
When you started to ignore me
Do you see a single tear
It isn't gonna happen here

At least not today, not today, not today
'Cause
If it's over, let it go and
Come tomorrow it will seem
So yesterday, so yesterday
I'm just a bird that's already flown away

Laugh it off, let it go and
When you wake up it will seem
So yesterday, so yesterday
Haven't you heard that I'm gonna be okay?

If you're over me, I'm already over you
If it's all been done, what is left to do
How can you hang up if the line is dead
If you wanna walk, I'm a step ahead
If you're moving on, I'm already gone
If the light is off then it isn't on

At least not today, not today, not today
'Cause
If it's over, let it go and
Come tomorrow it will seem
So yesterday, so yesterday
I'm just a bird that's already flown away

Laugh it off, let it go and
When you wake up it will seem
So yesterday, so yesterday
Haven't you heard that you're
(So yesterday, so yesterday)
If it's over, let it go and
Come tomorrow it will seem
So yesterday, so yesterday
I'm just a bird that's already flown away

Laugh it off, let it go and
When you wake up it will seem
So yesterday, so yesterday
Haven't you heard that I'm gonna be okay?
Tak včerejší, tak včerejší, tak včerejší

Můžeš změnit svůj život - pokud chceš
Můžeš změnit své oblečení - pokud chceš
Pokud změníš názor
Fajn, takhle to funguje
Ale já si schovám tvé džíny
A tvůj starý černý klobouk - protože chci
Vypadají na mě dobře
Nikdy ho nedostaneš zpátky

Alespoň ne dneska, ne dneska, ne dneska
Protože
Pokud to je konec, nech to jít a
Přijde zítřek a bude se to zdát
Tak včerejší, tak včerejší
Jsem jen pták, který už odletěl

Zasměj se tomu, nech to odejít a
Až se probudíš, bude se to zdát
Tak včerejší, tak včerejší
Neslyšel jsi, že budu v pohodě, v pohodě?

Můžeš říct, že se nudíš - pokud chceš
Můžeš jednat fakt tvrdě - pokud chceš
Můžeš říct, že jsi rozpolcený
Ale už jsem toho slyšela dost
Díky, otevřel jsi mi mysl
Když jsi mě začal ignorovat
Nevidíš jednotlivou slzy?
To se tady nikdy nestane

Alespoň ne dneska, ne dneska, ne dneska
Protože
Pokud to je konec, nech to jít a
Přijde zítřek a bude se to zdát
Tak včerejší, tak včerejší
Jsem jen pták, který už odletěl

Zasměj se tomu, nech to odejít a
Až se probudíš, bude se to zdát
Tak včerejší, tak včerejší
Neslyšel jsi, že budu v pohodě?

Pokud jsi se mnou skončil, pak já s tebou dávno taky
Když už to všechno skončilo, co zbývá udělat
Jak můžeš zavěsit, když je linka mrtvá?
Pokud chceš jít, jsem krok před tebou
Pokud v tom pokračuješ, pak už jsem pryč
Pokud je světlo zhasnuté, pak není rozsvícené

Alespoň ne dneska, ne dneska, ne dneska
Protože
Pokud to je konec, nech to jít a
Přijde zítřek a bude se to zdát
Tak včerejší, tak včerejší
Jsem jen pták, který už odletěl

Zasměj se tomu, nech to odejít a
Až se probudíš, bude se to zdát
Tak včerejší, tak včerejší
Neslyšel jsi, že jsi
(Tak včerejší, tak včerejší)
Pokud to je konec, nech to jít a
Přijde zítřek a bude se to zdát
Tak včerejší, tak včerejší
Jsem jen pták, který už odletěl

Zasměj se tomu, nech to odejít a
Až se probudíš, bude se to zdát
Tak včerejší, tak včerejší
Neslyšel jsi, že budu v pohodě?

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

sparks - lyrics

27. července 2015 v 10:28 | P.
I can't hear a single word
Just know you're talking 'cause your lips keep moving
Every thing I thought I'd learned
Goes out the window, all I want is one thing

You can promise castles, treasures, babies I don't care
'Cause right now you're just enough for me, I want you near
Like a fairytale to feel your breath right on my neck
You remember what I love so baby take me back

Turn down the lights down low and kiss me in the dark
'Cause when you're touching me baby I see sparks
You make my heart go
You
You, you make my heart go
You
You, you make my heart go

Ticking tocking like a bomb
Throws me back to when I had you closer
Skin to skin we get it on
Without the love I feel you going bolder

You can promise castles, treasures, babies I don't care
'Cause right now you're just enough for me I want you near
Like a fairytale to feel your breath right on my neck
You remember what I love so baby take me back

Turn down the lights down low and kiss me in the dark
'Cause when you're touching me baby I see sparks
You make my heart go
You
You, you make my heart go
You
You, you make my heart go

Take it all off, want every inch of you
Traveling back in time
Tangled the tight just like we used to
Now do the thing I like

Turn down the lights down low and kiss me in the dark
'Cause when you're touching me baby I see sparks
You make my heart go
You
You, you make my heart go
You
You, you make my heart go
Neslyším ani slovo
Jen vím, že mluvíš, protože tvé rty se hýbou
Vše, co jsem myslela, že znám
Jsem vypustila, vše, co chci, je jen jedno

Můžeš mi naslibovat zámky, poklady, děti, je mi to fuk
Protože teď mi stačíš jen ty, chci tě blízko
Jako pohádka cítit tvůj dech na svém krku
Pamatuješ si, co mám ráda, zlato, tak mě vezmi zpět

Zhasni světla a polib mě ve tmě
Protože když se mě dotýkáš, zlato, vidím jiskry
Ty rozezníš mé srdce
Ty
Ty rozezníš mé srdce
Ty
Ty rozezníš mé srdce

Tik tak jako bomba
Vracíš mě do doby, kdy jsem tě měla blíže
Dostali jsme se kůží na kůži
Bez lásky si víc troufáš

Můžeš mi naslibovat zámky, poklady, děti, je mi to fuk
Protože teď mi stačíš jen ty, chci tě blízko
Jako pohádka cítit tvůj dech na svém krku
Pamatuješ si, co mám ráda, zlato, tak mě vezmi zpět

Zhasni světla a polib mě ve tmě
Protože když se mě dotýkáš, zlato, vidím jiskry
Ty rozezníš mé srdce
Ty
Ty rozezníš mé srdce
Ty
Ty rozezníš mé srdce

Svlíkni všechno, chci každý kousek tebe
Cestujeme zpátky v čase
Těsně zamotaní prostě tak, jak to bývalo
Teď udělej to, co mám ráda

Zhasni světla a polib mě ve tmě
Protože když se mě dotýkáš, zlato, vidím jiskry
Ty rozezníš mé srdce
Ty
Ty rozezníš mé srdce
Ty
Ty rozezníš mé srdce

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

someone's watching over me - lyrics

27. července 2015 v 10:08 | P.
Found myself today
Oh, I found myself and ran away
Something pulled me back
The voice of reason I forgot I had
All I know is you're not here to say
What you always used to say
But it's written in the sky tonight

So I won't give up
No I won't break down
Sooner than it seems life turns around
And I will be strong
Even if it all goes wrong
When I'm standing in the dark I'll still believe
Someone's watching over me

Seen that ray of light
And it's shining on my destiny
Shining all the time
And I won't be afraid
To follow everywhere it's taking me
All I know is yesterday is gone
And right now I belong
To this moment to my dreams

So I won't give up
No I won't break down
Sooner than it seems life turns around
And I will be strong
Even if it all goes wrong
When I'm standing in the dark I'll still believe
Someone's watching over me

It doesn't matter what people say
And it doesn't matter how long it takes
Believe in yourself and you'll fly high
And it only matters how true you are
Be true to yourself and follow your heart

So I won't give up
No I won't break down
Sooner than it seems life turns around
And I will be strong
Even if it all goes wrong
When I'm standing in the dark I'll still believe
That I won't give up
No I won't break down
Sooner than it seems life turns around
And I will be strong
Even when it all goes wrong
When I'm standing in the dark I'll still believe
That someone's watching over
Someone's watching over
Someone's watching over me

Someone's watching over me
Dnes jsem našla sama sebe
Oh, dnes jsem našla sama sebe a utekla jsem
Ale něco mě zadrželo
Hlas rozumu, zapomněla jsem že ho mám
Vše co vím je, že tu nejsi aby si mi řekl
Cos říkávál
Ale dnes večer je to napsáno na obloze

Takže se nevzdám
Ne, nezhroutím se
Dřív než se zdá život se otočí
A já budu silná
I když to všechno půjde špatně
Když stojím ve tmě, stále věřím
Někdo nade mnou bdí

Viděla jsem jasné světlo
Svítilo na můj osud
Svítí stále
A já se nebudu bát
Ho následovat kamkoli mě vezme
Vše, co vím je, že včerejšek je pryč
A právě teď patřím
Tomuto momentu mých snů

Takže se nevzdám
Ne, nezhroutím se
Dřív než se zdá život se otočí
A já budu silná
I když to všechno půjde špatně
Když stojím ve tmě, stále věřím
Někdo nade mnou bdí

Nezáleží na tom, co říkají lidé
A nezáleží na tom, jak dlouho to potrvá
Věř sobě a poletíš vysoko
A záleží jen na tom, jak upřímný jsi
Buď upřímný k sobě a naslouchej svému srdci

Takže se nevzdám
Ne, nezhroutím se
Dřív než se zdá život se otočí
A já budu silná
I když to všechno půjde špatně
Když stojím ve tmě, stále věřím
Že se nevzdám
Ne, nezhroutím se
Dřív než se zdá život se otočí
A já budu silná
I když to všechno půjde špatně
Když stojím ve tmě, stále věřím
Že někdo nade mnou
Někdo nade mnou
Někdo nade mnou bdí

Někdo nade mnou bdí

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

stay in love - lyrics

26. července 2015 v 22:26 | P.

Real life, broken glass, left them by the sea
Holding onto things we don't really need
Our edges used to fit together perfectly
Why does something good always start to bleed?

Hurting, hearts go wild
Bruised girl, broken down
Praised you, many times
One big lie
Passion, washed away
Fake it, fake today
Please give up and just
Say goodbye

Stay in love, give me a reason
Holding on just for the weekend
Crave the world
We're barely breathing, oh
Stay in love, give me a reason
Do you remember when I said I'd die for you?
Every single day pretend it's true
And you remember when I said I'd die for you?
Holding on just for the weekend

All is said and done, all the fights are fun
Trap each other and waiting to get caught
Two birds sitting and the air is all we got
Baby I love you but we need to break up

Hurting, hearts go wild
Bruised girl, broken down
Praised you, many times
One big lie
Passion, washed away
Fake it, fake today
Please give up and just
Say goodbye

Stay in love, give me a reason
Holding on just for the weekend
Crave the world
We're barely breathing, oh
Stay in love, give me a reason
Do you remember when I said I'd die for you?
Every single day pretend it's true
And you remember when I said I'd die for you?
Holding on just for the weekend

Oh, we'd be different from the rest
I guess just like everybody, everybody else
Oh, we'd be different from the rest
I guess just like everybody, everybody else
Like everybody else, no

Stay in love, give me a reason
Holding on just for the weekend
Crave the world
We're barely breathing, oh
Stay in love, give me a reason
Do you remember when I said I'd die for you?
Every single day pretend it's true
And you remember when I said I'd die for you?
Holding on just for the weekend

Holding on just for the weekend
Holding on just for the weekend
Reálný život, rozbité sklo zanechané u moře
Držet se věcí, které ve skutečnosti nepotřebujeme
Naše hrany zapadaly dokonale
Proč něo dobrého vždy začne krvácet?

Zraněni, srdce zvlčela
Pohmožděná holka, rozdělená
Pochválila tě, mnohokrát
Jedna velká lež
Vášeň, odplavena
Předstírá to, předstírá dnes
Prosím vzdej se a jen
Řekni sbohem

Zůstat zamilovaná, dej mi důvod
Zůstat jen přes víkend
Toužit po světě
Sotva dýcháme, oh
Zůstat zamilovaná, dej mi důvod
Vzpomeneš si kdy jsem ti řekla, že bych za tebe zemřela?
Každý den jsem předstírala, že je to pravda
A pamatuješ jak jsem ti řekla, že bych za tebe zemřela?
Zůstat jen přes víkend

Vše je řečeno a ukončeno, všechny boje jsou směšné
Lapeni do pasti navzájem a čekáme na chycení
Dva ptáci sedí a vzduch je vše, co máme
Brouku, miluju tě, ale musíme se rozejít

Zraněni, srdce zvlčela
Pohmožděná holka, rozdělená
Pochválila tě, mnohokrát
Jedna velká lež
Vášeň, odplavena
Předstírá to, předstírá dnes
Prosím vzdej se a jen
Řekni sbohem

Zůstat zamilovaná, dej mi důvod
Zůstat jen přes víkend
Toužit po světě
Sotva dýcháme, oh
Zůstat zamilovaná, dej mi důvod
Vzpomeneš si kdy jsem ti řekla, že bych za tebe zemřela?
Každý den jsem předstírala, že je to pravda
A pamatuješ jak jsem ti řekla, že bych za tebe zemřela?
Zůstat jen přes víkend

Oh, byli bychom odlišní od zbytku
Myslím, že jako kdokoli, kdokoli jiný
Oh, byli bychom odlišní od zbytku
Myslím, že jako kdokoli, kdokoli jiný
Jako kdokoli jiný, ne

Zůstat zamilovaná, dej mi důvod
Zůstat jen přes víkend
Toužit po světě
Sotva dýcháme, oh
Zůstat zamilovaná, dej mi důvod
Vzpomeneš si kdy jsem ti řekla, že bych za tebe zemřela?
Každý den jsem předstírala, že je to pravda
A pamatuješ jak jsem ti řekla, že bych za tebe zemřela?
Zůstat jen přes víkend

Zůstat jen přes víkend
Zůstat jen přes víkend

vlastní překlad z azlyrics.com, kopírujte prosím se zdrojem

stranger - lyrics

26. července 2015 v 17:37 | P.
Nobody believes me
When I tell them that you're out of your mind
Nobody believes me
When I tell them that there's so much you hide
You treat me like a queen when we go out
Wanna show everyone what our love's about
All wrapped up in me whenever there is a crowd
But when no one's around

There's no kindness in your eyes
The way you look at me, it's just not right
I can tell what's going on this time
There's a stranger in my life
You're not the person that I once knew
Are you scared to let 'em know it's you?
If they could only see you like I do
Then they would see a stranger too

Did I ever do anything that was this cruel to you?
Did I ever make you wonder who was standing in the room?
You made yourself look perfect in everyway
So when this goes down, I'm the one that will be blamed
Your plan is working so you can just walk away
Thinkin' your secret's safe

There's no kindness in your eyes
The way you look at me, it's just not right
I can tell what's going on this time
There's a stranger in my life
You're not the person that I once knew
Are you scared to let 'em know it's you?
If they could only see you like I do
Then they would see a stranger too

Such a long way back
From this place we are at
When I think of all the time I've wasted, I could cry

There's no kindness in your eyes
The way you look at me, it's just not right
I can tell what's going on this time
There's a stranger in my life
You're not the person that I once knew
Are you scared to let 'em know it's you?
If they could only see you like I do
Then they would see a stranger too

There's no kindness in your eyes
The way you look at me, it's just not right
I can tell what's going on this time
There's a stranger in my life
You're not the person that I once knew
Are you scared to let 'em know it's you?
If they could only see you like I do
Then they would see a stranger too
Nikdo mi nevěří
Když říkám, že jsi jak pomatený
Nikdo mi nevěří
Když říkám, že je hodně věcí, které skrýváš
Když jdeme ven, chováš se ke mně jako ke královně
Chceš všem ukázat, jak se máme rádi
Vždy ponořený pohledem do mě, když je kolem dav
Ale když okolo není nikdo

V tvých očích není žádná vlídnost
To, jak se na mě díváš, není správné
Můžu říct, co se to děje
V mém životě je cizinec
Nejsi ten člověk, kterého jsem kdysi znala
Bojíš se dát jim najevo, že jsi to ty?
Kdyby tě jen mohli vidět tak, jako já
Pak by taky viděli někoho cizího

Udělala jsem ti někdy něco takhle krutého?
Donutila jsem tě někdy, aby ses ptal, kdo to stál v pokoji?
Udělal jsi ze sebe perfektního člověka ve všech směrech
Takže když na tohle přijde, budu to já, koho všichni obviní
Tvůj plán funguje, takže můžeš klidně odejít
Myslíš, že je tvé tajemství skryto

V tvých očích není žádná vlídnost
To, jak se na mě díváš, není správné
Můžu říct, co se to děje
V mém životě je cizinec
Nejsi ten člověk, kterého jsem kdysi znala
Bojíš se dát jim najevo, že jsi to ty?
Kdyby tě jen mohli vidět tak, jako já
Pak by taky viděli někoho cizího

Tak dlouhá cesta zpět
Od tohoto místa, kde jsme
Když myslím na všechen ten promeškaný čas, chci brečet

V tvých očích není žádná vlídnost
To, jak se na mě díváš, není správné
Můžu říct, co se to děje
V mém životě je cizinec
Nejsi ten člověk, kterého jsem kdysi znala
Bojíš se dát jim najevo, že jsi to ty?
Kdyby tě jen mohli vidět tak, jako já
Pak by taky viděli někoho cizího

V tvých očích není žádná vlídnost
To, jak se na mě díváš, není správné
Můžu říct, co se to děje
V mém životě je cizinec
Nejsi ten člověk, kterého jsem kdysi znala
Bojíš se dát jim najevo, že jsi to ty?
Kdyby tě jen mohli vidět tak, jako já
Pak by taky viděli někoho cizího

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

supergirl - lyrics

26. července 2015 v 17:19 | P.

Who can make you mad
When you're having a blast
I can, I can
And who can pick you up
When you feelin' like you suck
I can, I can
And who knows what you think
Without you saying anything
I do, I do
Who had you figured out
And never had a doubt
I did, I did

Haven't you heard?
I'm Supergirl
You don't wanna mess with me
I got your back
I know your every move
And I got everything you'll ever need

I can make you hang
On every single word
Like this, like this
It could be my vibe
Maybe it's my mind
Could be my kiss, could be my kiss
But when I'm around you
There's nothing I can't do
I'm at my best, I'm at my best
Well maybe I'm so good
'Cause your standing in the room
You wish, you wish

Haven't you heard?
I'm Supergirl
You don't wanna mess with me
I got your back
I know your every move
And I got everything you'll ever need

I'll take your headache away
I'll give you one another day
I'll be the reason that you live
I'll show you what you've always missed

Haven't you heard?
I'm Super girl
You don't wanna mess with me
I got your back
I know your every move
And I got everything you'll ever need

Haven't you heard?
I'm Super girl
I got your back
I know your every move
And I got everything you'll ever need

I got everything
Kdo tě může rozčílit
Když jsi výbušný
Já můžu, já můžu
A kdo tě může zvednout
Když se cítíš, že za nic nestojíš
Já můžu, já můžu
A kdo ví, co si myslíš
Bez vyřčení čehokoliv
Já, já
Kdo tě objevil
A nikdy neměl podezření
Já, já

Neslyšel jsi?
Jsem super holka
Nechtěj se se mnou zaplést
Kryju ti záda
Znám každý tvůj pohyb
A mám všechno, co jsi kdy potřeboval

Mohu tě přimět viset
Na každém slově
Takhle, takhle
Mohly by to být mé vibrace
Možná je to má mysl
Může to být má pusa, může to být má pusa
Ale když jsem okolo tebe
Není tu nic, co bych nemohla udělat
Jsem nejlepší, jsem nejlepší
Fajn, možná jsem tak dobrá
Protože tu stojíš v pokoji
Přeješ si, přeješ si

Neslyšel jsi?
Jsem super holka
Nechtěj se se mnou zaplést
Kryju ti záda
Znám každý tvůj pohyb
A mám všechno, co jsi kdy potřeboval

Vezmu tvou bolest hlavy pryč
Dám ti další den
Budu důvod, proč žiješ
Ukážu ti všechno, co jsi kdy postrádal

Neslyšel jsi?
Jsem super holka
Nechtěj se se mnou zaplést
Kryju ti záda
Znám každý tvůj pohyb
A mám všechno, co jsi kdy potřeboval

Neslyšel jsi?
Jsem super holka
Kryju ti záda
Znám každý tvůj pohyb
A mám všechno, co jsi kdy potřeboval

Mám všechno

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

sweet sixteen - lyrics

26. července 2015 v 16:55 | P.
Today I'm gonna ride away
And feel the sun throughout my hair
Finally free to be who I wanna be
Who that is I don't really care

'Cuz I've got friends who love me
Blue skies are above me
My blonde hair is everywhere

(Sweet sixteen)
Gonna spread my wings
(Sweet sixteen)
It's my chance to shine
(Sweet sixteen)
Discovering
(Sweet sixteen)
So much more to life
(Sweet sixteen)

Drivin' down to the club where we go to dance
Radio is blastin' and the top is down
There ain't nothin' in my way
'Cept the traffic of L.A.

And I've got friends who love me
Bright stars shine above me
My blonde hair is everywhere

(Sweet sixteen)
Gonna spread my wings
(Sweet sixteen)
It's my chance to shine
(Sweet sixteen)
Discovering
(Sweet sixteen)
So much more to life
(Sweet sixteen)

Mamma loves me and
A sister who shows me
And a daddy's always there

(Sweet sixteen)
Gonna spread my wings
(Sweet sixteen)
It's my chance to shine
(Sweet sixteen)
Discovering
(Sweet sixteen)
So much more to life
(Sweet sixteen)

I wanna know what it feels like
I need to see it from the inside
I can taste a bit of what I will find
So much more to life
(Sweet sixteen)

I wanna know what it feels like
I need to see it from the inside
I can taste a bit of what I will find
So much more to life
(Sweet sixteen)
Dneska jedu pryč
A cítit slunce všude ve vlasech
Konečně volná, být tím kým chci být
Kým? To je mi vážně jedno

Protože, mám přátele, kteří mě milují
Modré nebe je nade mnou
Mé blond vlasy jsou všude

(Sladkých šestnáct)
Roztáhnu svá křídla
(Sladkých šestnáct)
To je moje šance zazářit
(Sladkých šestnáct)
Prozkoumávat
(Sladkých šestnáct)
Mnohem více života
(Sladkých šestnáct)

Jedu do klubu, kde budeme tancovat
Rádio hraje na plné pecky
Nic mi nestojí v cestě
Kromě dopravy v L.A.

Protože, mám přátele, kteří mě milují
Jasné hvězdy září nade mnou
Mé blond vlasy jsou všude

(Sladkých šestnáct)
Roztáhnu svá křídla
(Sladkých šestnáct)
To je moje šance zazářit
(Sladkých šestnáct)
Prozkoumávat
(Sladkých šestnáct)
Mnohem více života
(Sladkých šestnáct)

Mamka mě miluje a
Sestra obdivuje
A táta je tu vždy pro mě

(Sladkých šestnáct)
Roztáhnu svá křídla
(Sladkých šestnáct)
To je moje šance zazářit
(Sladkých šestnáct)
Prozkoumávat
(Sladkých šestnáct)
Mnohem více života
(Sladkých šestnáct)

Chci vědět, jaké je to cítit
Potřebuji to vidět zevnitř
Mohu ochutnat kousek z toho, co najdu
Mnohem více života
(Sladkých šestnáct)

Chci vědět, jaké je to cítit
Potřebuji to vidět zevnitř
Mohu ochutnat kousek z toho, co najdu
Mnohem více života
(Sladkých šestnáct)

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

i heard santa on the radio - lyrics

25. července 2015 v 21:40 | P.
On Christmas morning you woke up
To static on the radio
Someone must have turned it on
Who you didn't know
You got up slowly sleepy eyed
To tune that station in
Turn the dial a little while
Then a voice said ,,Let the party begin!''

Hey hey hey and ho ho ho and
Now it's time fot the Jolly DJ show

I heard Santa on the radio
I knew it was Santa on the radio
Mixing up the music like a Santa should
And radio (radio) never sounded so good

He was Buzy finding Bustin beats
Making it up as he went along
Hip-hop, rock in the trendy car
Santa nick could do no wrong
Turning the world inside on
Out till the villans shook the house
Pretty soon every creature
Was dancing every boy and girl and every mouse

Hey hey hey and ho ho ho and
Now it's time for Jolly DJ show

I heard Santa on the radio
I knew it was Santa on the radio
Mixing up the music like a Santa should
And radio (radio) never sounded so good

All the music come together
All the people just let go
When all the world is listening Jolly DJ show
Hey hey hey and ho ho ho

I heard Santa on the radio
(On the radio)
I knew it was Santa on the radio
Mixing up the music like a Santa should
And radio (radio radio) never sounded so good

I heard Santa on the radio
I knew it was Santa on the radio
Mixing up the music like a Santa should
And radio (radio) never sounded so good

I heard Santa on the radio
(On the radio)
I knew it was Santa on the radio
Mixing up the music like a Santa should
And radio (radio radio) never sounded so good

And radio never sounded so good
Yeah yeah, oh oh
Yeah yeah, oh oh
Yeah yeah
Ráno o Vánocích jsi se probudil
V rádiu je porucha
Někdo ho musel přeladit
Nevíš kdo
Vstanul jsi pomale s rozespalýma očima
Aby jsi naladil rádiovou stanici
Otoč kotoučem a v malé chvíli
Se ozve hlas říkající: "Pojďme začít párty!"

Hej, hej, hej a ho, ho, ho
Teď je čas na show DJeje Veselého

Slyšela jsem Santu v rádiu
Věděla jsem, že to v rádiu byl Santa
Mixoval hudbu tak dobře, jak to jen Santa dovede
A rádio (rádio) nikdy neznělo tak dobře

Byl to Zaneprázdněný, kdo našel Úderný rytmus
Zahrál ho tak, jako by prošel kolem
Hip-hop, rock v trendy autě
Santa nikdy neudělá nic špatného
Přetočmě svět dovnitř
Dokuď lumpové neotřesou domem
Pěkně brzy bude každá bytost
Tancovat, každý kluk, každá holka a každá myš

Hej, hej, hej a ho, ho, ho
Teď je čas na show DJeje Veselého

Slyšela jsem Santu v rádiu
Věděla jsem, že to v rádiu byl Santa
Mixoval hudbu tak dobře, jak to jen Santa dovede
A rádio (rádio) nikdy neznělo tak dobře

Všechna hudba se spojuje dohromady
A všichni lidé ji nechají jít
Když jedína slova, co slyšíte v show DJeje Veselého
Jsou hej, hej, hej a ho, ho, ho

Slyšela jsem Santu v rádiu
(V rádiu)
Věděla jsem, že to v rádiu byl Santa
Mixoval hudbu tak dobře, jak to jen Santa dovede
A rádio (rádio, rádio) nikdy neznělo tak dobře

Slyšela jsem Santu v rádiu
Věděla jsem, že to v rádiu byl Santa
Mixoval hudbu tak dobře, jak to jen Santa dovede
A rádio (rádio) nikdy neznělo tak dobře

Slyšela jsem Santu v rádiu
(V rádiu)
Věděla jsem, že to v rádiu byl Santa
Mixoval hudbu tak dobře, jak to jen Santa dovede
A rádio (rádio, rádio) nikdy neznělo tak dobře

A rádio nikdy neznělo tak dobře
Jo jo, oh oh
Jo jo, oh oh
Jo jo

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

i want to blow you up - lyrics

25. července 2015 v 18:33 | P.
You say you want to invade me baby
You say you want to enslave me baby
(I want to blow you)
I want to blow you up

You say you want to free me baby
But you can not even see me baby
(I want to blow you)
I want to blow you up

I want to blow you sky high hi, goodbye
I want to blow you, blow you, blow you, blow you up

You want to occupy my heart and soul
A black widow in a spider hole
(I want to blow you)
I want to blow you up

I want to blow you down an skip again
And then I'll blow you up and down again
I want to blow you, blow you, blow you, blow you up

Hey, hey, hey
High, high, high
I blow you, like a guy
I blow you, sky high
Hey, hey, hey, high

I want to blow you down and skip again
And then I'll blow you up and down again
I want to blow you, blow you, blow you, blow you up

Hey, hey, hey
High, high, high
I blow you, like a guy
I blow you, sky high
Hey, hey, hey, high
Říkáš, že se na mě chceš vrhnout, zlato
Říkáš, že si mě chceš zotročit, zlato
(Já tě chci vyhodit)
Já tě chci vyhodit do vzduchu

Říkáš, že mě chceš osvobodit, zlato
Ale ani mě nevidíš, zlato
(Já tě chci vyhodit)
Já tě chci vyhodit do vzduchu

Chci tě vyhodit do vzduchu, vysoko do nebe, čau, sbohem
Chci tě vyhodit, vyhodit, vyhodit, vyhodit do vzduchu

Chceš okupovat mé srdce a duši
Černá vdova v pavoučí díře
(Já tě chci vyhodit)
Já tě chci vyhodit do vzduchu

Chci tě srazit dolů a znovu přeskočit
A potom tě vyhodit do vzduchu a znovu srazit dolů
Chci tě vyhodit, vyhodit, vyhodit, vyhodit do vzduchu

Hej, hej, hej
Vysoko, vysoko, vysoko
Vyhodím tě jako kluka
Vyhodím tě vysoko do vzduchu
Hej, hej, hej, vysoko

Chci tě srazit dolů a znovu přeskočit
A potom tě vyhodit do vzduchu a znovu srazit dolů
Chci tě vyhodit, vyhodit, vyhodit, vyhodit do vzduchu

Hej, hej, hej
Vysoko, vysoko, vysoko
Vyhodím tě jako kluka
Vyhodím tě vysoko do vzduchu
Hej, hej, hej, vysoko

vlastní přepis z karaoketexty.cz a metrolyrics.com, výrazně upraveno

i wish - lyrics

25. července 2015 v 18:10 | P.
Everyday it's getting worse not better
Maybe we should sit and finally talk
'Cus where were at it's hard to measure
When I'm standing infront of wall, yeah

You wanna know why I look sad and lonely
You wanna know why I can barely talk, well
It's not your fault so let me say "I'm sorry"
For makin' you the reason for my fall

I wish that I could be like I was before
I was ridin' high but now I'm feelin' so low
I wish that you could make my world feel better
And take me away the hurt so I won't be so far gone, yeah

I wish, I wish, I wish
I wish
I wish, I wish, I wish

You always hurt the people closest to ya
Guess I blamed you for everything wrong
And I don't know why it's so hard to tell ya
I guess that's why I'm writing you this song, yeah

You wanna know why I look sad and lonely
You wanna know why I can barely talk, well
It's not your fault so let me say "I'm sorry"
For makin' you the reason for my fall

I wish that I could be like I was before
I was ridin' high but now I'm feelin' so low
I wish that you could make my world feel better
And take me away the hurt so I won't be so far gone, yeah

I wish, I wish, I wish
I wish
I wish, I wish, I wish

[Guitar solo]

I wish that I could be like I was before
I was ridin' high but now I'm feelin' so low
I wish that you could make my world feel better
And take me away the hurt so I won't be so far gone

I wish that I could be like I was before
I was ridin' high but now I'm feelin' so low
I wish that you could make my world feel better
And take me away the hurt so I won't be so far gone, yeah

I wish, I wish, I wish
I wish
I wish, I wish, I wish
Yeah
I wish, I wish, I wish
I wish
I wish, I wish, I wish
Kažný den je to stále horší než lepší
Možná bychom si měli sednou a konečně promluvit
Protože kde bylo těžké měřit
Když jsem stála před zdí, jo

Chceš vědět, proč jsem se tvářila smutně a osaměle
Chceš vědět, proč jsem jen sotva mluvila, fajn
Není to tvoje chyba, tak mě nech říct "promiň"
Abys byl důvod mého pádu

Přála bych si, abych byla jako dřív
Byla jsem vysoko a teď se cítím tak nízko
Přála bych si, abys mohl můj svět udělat lepším
A odvézt bolest, takže nemůžu být od ní daleko, jo

Přeju si, přeju si, přeju si
Přeju si
Přeju si, přeju si, přeju si

Vždy jsi zraňoval tobě nejbližší
Myslím, že jsem tě obvinila za to, že je všechno špatně
A nevím, proč je tak těžké ti to říct
Myslím, že to je proč ti píšu tuhle píseň, jo

Chceš vědět, proč jsem se tvářila smutně a osaměle
Chceš vědět, proč jsem jen sotva mluvila, fajn
Není to tvoje chyba, tak mě nech říct "promiň"
Abys byl důvod mého pádu

Přála bych si, abych byla jako dřív
Byla jsem vysoko a teď se cítím tak nízko
Přála bych si, abys mohl můj svět udělat lepším
A odvézt bolest, takže nemůžu být od ní daleko, jo

Přeju si, přeju si, přeju si
Přeju si
Přeju si, přeju si, přeju si

[Kytarové sólo]

Přála bych si, abych byla jako dřív
Byla jsem vysoko a teď se cítím tak nízko
Přála bych si, abys mohl můj svět udělat lepším
A odvézt bolest, takže nemůžu být od ní daleko

Přála bych si, abych byla jako dřív
Byla jsem vysoko a teď se cítím tak nízko
Přála bych si, abys mohl můj svět udělat lepším
A odvézt bolest, takže nemůžu být od ní daleko, jo

Přeju si, přeju si, přeju si
Přeju si
Přeju si, přeju si, přeju si
Jo
Přeju si, přeju si, přeju si
Přeju si
Přeju si, přeju si, přeju si

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

inner strength - lyrics

25. července 2015 v 17:41 | P.
Gotta find your inner strength
If you can't then just throw life away
Gotta learn to rely on you
Beauty, strength, and wisdom, too

You're beautiful inside and out
Lead a great life without a doubt
Don't need a man to make things fair
'Cus more than likely he won't be there

Listen girl, gotta know it's true
In the end all you've got is you
Musíš najít svou vnitřní sílu
Jestli nemůžeš, tak jen zahodíš celý svůj život
Musíš se naučit spoléhat na sebe
Krásu, sílu a taky moudrost

Jsi krásná uvnitř i navenek
Veď skvělý život bez pochybností
Nepotřebuješ muže, který všechno urovná
Protože více než pravděpodobně tu není

Poslouchej, holka, musíš vědět, že tohle je pravda
Nakonec vše, co budeš mít, budeš ty sama

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

i can't wait - lyrics

25. července 2015 v 13:32 | P.
How it happens, I don't care
If it's rainnin' or what I wear
I know today is taking me
Where I'm meant to be
Doesn't matter where I go
With my bowling shoes
And my rock star phone
I'm waiting for a friend to call
Or the rain to fall

Life goes by
Who knows why

I can't wait for the world to spin
I can't wait to be happening
Oh, what's it gonna take
I can't wait for the time to come
When I'll be shining like a sun
I can't wait (I can't wait)

Bum, bum, bum, bum
Bum, bum, bum
Bum, bum, bum, yeah

Everybody has their day
Where thing just seem to go their way
An angel's gonna smile on me
When it's meant to be
'Cause anything is possible
No matter ow incredible
You never know who I might meet
On this crowded street

Life goes on
Like a song

I can't wait for the world to spin
I can't wait to be happening
Oh, what's it gonna take
I can't wait for the time to come
When I'll be shining like a sun
I can't wait

I haven't got forever
And I haven't got all day
Oh, I don't want my world to stay the same
So where's a magic moment
To carry me away

Bum, bum, bum, bum
Bum, bum, bum
Bum, bum, bum, yeah

I can't wait for the world to spin
I can't wait to be happening
Oh, what's it gonna take
I can't wait for the time to come
When I'll be shining like a sun
I can't wait

I can't wait for the world to spin
I can't wait to be happening
Oh, what's it gonna take
I can't wait for the time to come
When I'll be shining like a sun
I can't wait (I can't wait)
Jak se to stalo, je mi jedno
Jestli prší nebo jak se obleču
Vím, že dnes mě to bere
Kde bych měla být
Nezáleží na tom, kam půjdu
S mými bowlingovými botami
A mým rockovým mobilem
Čekám, až mi zavolá kamarád
Nebo až začne pršet

Život jde dál
Kdo ví proč

Nemůžu se dočkat, až se svět otočí
Nemůžu se dočkat, až se mi to přihodí
Oh, co to bude stát
Nemůžu se dočkat, až nadejde ten správný čas
Když budu zářit jako slunce
Nemůžu se dočkat (nemůžu se dočkat)

Bum, bum, bum, bum
Bum, bum, bum
Bum, bum, bum, jo

Všichni mají svoje dny
Kdy věci jenom vypadají, že jsou svojí cestou
Anděl se na mě bude usmívat
Když to tak má být
Protože všechno je možné
Bez ohledu na to, jak je to neuvěřitelné
Nikdy nevíš, koho jsem mohla potkat
V těhle přelidněných ulicích

Život pokračuje
Jako píseň

Nemůžu se dočkat, až se svět otočí
Nemůžu se dočkat, až se mi to přihodí
Oh, co to bude stát
Nemůžu se dočkat, až nadejde ten správný čas
Když budu zářit jako slunce
Nemůžu se dočkat

Neměla jsem věčnost
A ani každý den
Oh, nechci, aby můj svět zstal stejný
Tak kde je ten kouzelný okamžik
Který mě odnese pryč

Bum, bum, bum, bum
Bum, bum, bum
Bum, bum, bum, jo

Nemůžu se dočkat, až se svět otočí
Nemůžu se dočkat, až se mi to přihodí
Oh, co to bude stát
Nemůžu se dočkat, až nadejde ten správný čas
Když budu zářit jako slunce
Nemůžu se dočkat

Nemůžu se dočkat, až se svět otočí
Nemůžu se dočkat, až se mi to přihodí
Oh, co to bude stát
Nemůžu se dočkat, až nadejde ten správný čas
Když budu zářit jako slunce
Nemůžu se dočkat (nemůžu se dočkat)

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

i am - lyrics

25. července 2015 v 12:04 | P.
I'm angel, I'm devil
I'm sometimes in between
I'm bad as it can get
And good as it can be
Sometimes I'm a million colors
Sometimes I'm black and white
I'm all exterems
Try to figure me out you never can
There's so many things I am

I am special
I am beatiful
I am wonderful and powerful, unstoppable
Sometimes I'm miserable
Sometimes I'm pitiful
But that's so typical of all the things I am

I'm someone filled with self-belief
And haunted by self-doubt
I've got all the answers
I've got nothing figured out
I like to be by myself
I hate to be alone
I'm up and I am down
But that's part of the thrill
Part of the plan
Part of all the things I am

I am special
I am beatiful
I am wonderful and powerful, unstoppable
Sometimes I'm miserable
Sometimes I'm pitiful
But that's so typical of all the things I am

I am milion contradictions
Sometimes I make no sence
Sometimes I'm perfect
Sometimes I'm a mess
Sometimes I'm not sure who I am

But I am special
I am beatiful
I am wonderful and powerful, unstoppable
Sometimes I'm miserable
Sometimes I'm pitiful
But that's so typical of all the things I am

I am special
I am beatiful
I am wonderful and powerful, unstoppable
Sometimes I'm miserable
Sometimes I'm pitiful
But that's so typical of all the things I am
Of all the things I am
Sometimes I'm miserable
Sometimes I'm pitiful
But that's so typical of all the things I am
Of all the things I am
Jsem anděl, jsem ďábel
Občas jsem někde mezi tím
Jsem tak špatná, jak může být
Jsem tak dobrá, jak jen mohu být
Někdy jsem milion barev
Někdy jsem černá a bílá
Jsem veškeré extrémy
Snažíš se mě pochopit, ale nikdy nepochopíš
Je hodně věcí, které jsem

Jsem zvláštní
Jsem krásná
Jsem překrásná a silná, nezastavitelná
Někdy jsem smutná
Někdy jsem hloupá
Ale to je tak typické, to všechno já jsem

Jsem někdo naplněn sebedůvěrou
A vystrašená sebepochybností
Mám všechny odpovědi
Na nic jsem nepřišla
Jsem ráda sebou
Jsem nahoře a jsem dole
Nesnáším samotu
Ale to je část vzrušení
Část plánu
Část věcí, které jsem

Jsem zvláštní
Jsem krásná
Jsem překrásná a silná, nezastavitelná
Někdy jsem smutná
Někdy jsem hloupá
Ale to je tak typické, to všechno já jsem

Jsem milion protikladů
Někdy nedávám smysl
Někdy jsem perfektní
Někdy jsem strašná
Někdy si nejsem jistá kdo jsem

Ale jsem zvláštní
Jsem krásná
Jsem překrásná a silná, nezastavitelná
Někdy jsem smutná
Někdy jsem hloupá
Ale to je tak typické, to všechno já jsem

Jsem zvláštní
Jsem krásná
Jsem překrásná a silná, nezastavitelná
Někdy jsem smutná
Někdy jsem hloupá
Ale to je tak typické, to všechno já jsem
To všechno já jsem
Někdy jsem smutná
Někdy jsem hloupá
Ale to je tak typické, to všechno já jsem
To všechno já jsem

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

za půlkou

21. července 2015 v 19:47 | P.
Tak, konečně jsem alespoň za půlkou textů k písním. Nyní přesně 51/96, což je 53%. Musím říct, že to jde zatraceně pomalu. Nejlepší by bylo sednout si k tomu nějaký den, udělat 10-15 textů a zas nějaký jiný den totéž, ale pro mě je nejlepší každý den dva a udržet si 5-15 lidí za den (tady je vidět, jak byl ten blog na úplným dně). Strašně otrocká práce tohleto. Už to nikdy nebudu dělat podruhé!

Užívejte si prázdniny jako já, dopřejte si dobrá a neznámá jídla, jděte do nových věcí. Zatím se mějte a už zanedlouho, snad za měsíc, všechno bude klapat dokonale. Čau

workin' it out - lyrics

21. července 2015 v 14:56 | P.
Somedays I start off dragging my feet
Somedays I wanna fly
Somedays it all makes sense to me
Somedays I just don't wanna know why

Hey, hey!
I'm not giving up, no
Gonna stand up and shout it
Oh, no way
I'm not slacking off or backing out
Or cracking up with doubt
I'm working it out
(Oh cool, that's awesome)

Sometimes I'm just surrounded by friend
Sometimes we've never met
Sometimes I pray for something I need
But hey, you never know what you're gonna get and

Hey, hey!
I'm not giving up, no
Gonna stand up and shout it
Oh, no way
I'm not slacking off or backing out
Or cracking up with doubt
I'm working it out

It's hard to be what you are and harder to be what you're not
Hard to know what you need to get, harder to know what you've got

Here we go
Go, go

Hey, hey!
I'm not giving up, no
Gonna stand up and shout it
Oh, no way
I'm not slacking off or backing out
Or cracking up with doubt
I'm working it out

Hey, hey!
I'm not giving up, no
Gonna stand up and shout it
Oh, no way
I'm not slacking off or backing out
Or cracking up with doubt
I'm working it out

Hey, hey!
I'm working it out
Now I'm working it out
Někdy začnu s tažením mých stop
Někdy budu chtít letět
Někdy mi to vše bude připadat srozumitelné
Někdy nebudu chtít vědět proč

Hej, hej!
Nevzdávám se, ne
Chystám se postavit a zařvat to
Oh, není cesty
Já nezlenivím nebo se nevykroutím
Nebo nezkolabuju z příčin
Pracuju na tom
(Oh hustý, to je úchvatný)

Někdy jsem obklopena přáteli
Někdy se nikdy nepotkáme
Někdy se modlím za to, co potřebuju
Ale hej, nikdy nebudeš vědět, co dostaneš a

Hej, hej!
Nevzdávám se, ne
Chystám se postavit a zařvat to
Oh, není cesty
Já nezlenivím nebo se nevykroutím
Nebo nezkolabuju z příčin
Pracuju na tom

Je těžké být kým jsi a těžší kým nejsi
Těžké vědět, co potřebuješ, těžší vědět, co máš

Jsme tu
Tu, tu

Hej, hej!
Nevzdávám se, ne
Chystám se postavit a zařvat to
Oh, není cesty
Já nezlenivím nebo se nevykroutím
Nebo nezkolabuju z příčin
Pracuju na tom

Hej, hej!
Nevzdávám se, ne
Chystám se postavit a zařvat to
Oh, není cesty
Já nezlenivím nebo se nevykroutím
Nebo nezkolabuju z příčin
Pracuju na tom

Hej, hej!
Pracuju na tom
Teď na tom pracuju

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

wonderful christmas time - lyrics

21. července 2015 v 14:28 | P.
Simply having a wonderful Christmas time
Oh, a wonderful Christmas time
(Wodnerful Christmas time)
Oh, a wonderful Christmas time
(Wodnerful Christmas time)

Mood is right
Spirits up
We're here tonight
And that's enough

Simply having a wonderful Christmas time
Simply having a wonderful Christmas time

The party's on
The feeling's here
It's all because
It's time of year

Simply having a wonderful Christmas time
Simply having a wonderful Christmas time
Oh, a wonderful Christmas time
(Wodnerful Christmas time)
Oh, a wonderful Christmas time
(Wodnerful Christmas time)

The choir of children sing their song
Ding dong, ding dong
Ding dong, ding dong
They practice all night long
Ding dong, ding dong
Ding dong, ding dong

The word is out
About the town
To lick your glass
I don't look doubt

Simply having a wonderful Christmas time
Simply having a wonderful Christmas time

Mood is right
Spirits up
We're here tonight
And that's enough

Simply having a wonderful Christmas time
Simply having a wonderful Christmas time
Simply having a wonderful Christmas time
(Christmas time)
Simply having a wonderful Christmas time
Simply having a wonderful Christmas time
(Christmas time)
Simply having a wonderful Christmas time
Pouze mít krásný vánoční čas
Oh, krásný vánoční čas
(Krásný vánoční čas)
Oh, krásný vánoční čas
(Krásný vánoční čas)

Nálada je správná
Posvícení
Jsme tu dnes v noci
A to stačí

Pouze mít krásný vánoční čas
Pouze mít krásný vánoční čas

Párty začala
Ten pocit je tu
To vše proto
Že je čas roku

Pouze mít krásný vánoční čas
Pouze mít krásný vánoční čas
Oh, krásný vánoční čas
(Krásný vánoční čas)
Oh, krásný vánoční čas
(Krásný vánoční čas)

Sbor dětí zpívá svoji píseň
Bim bam, bim bam
Bim bam, bim bam
To dělají celou noc
Bim bam, bim bam
Bim bam, bim bam

Slovo je venku
O městě
Chceš-li olizovat svoji sklenici
Nevypadám pochybovačně

Pouze mít krásný vánoční čas
Pouze mít krásný vánoční čas

Nálada je správná
Posvícení
Jsme tu dnes v noci
A to stačí

Pouze mít krásný vánoční čas
Pouze mít krásný vánoční čas
Pouze mít krásný vánoční čas
(Vánoční čas)
Pouze mít krásný vánoční čas
Pouze mít krásný vánoční čas
(Vánoční čas)
Pouze mít krásný vánoční čas

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

with love - lyrics

21. července 2015 v 13:53 | P.
I don't mind you telling me
What's been on your mind lately
I don't mind you speaking up
I know I can sometimes be
All wraped up and into me
I can be in such a rush

Just slow me down, slow me down
Tell me tomorrow everything will be around
Just slow me down, slow me down
You're the only one who keeps me on the ground

Baby, you can be tough
Say you'll never say enough
You can even be blunt
Just do it with love, love, love
Tell me I'm wrong
That I'm comming on way too strong
Don't think I'll be crushed
Just do it with love, love, love, love
Just do it with love, love, love, love
Just do it with love

I can take your honestly
All your words weight heavily
Listening to you all the time
I wanna be there for you
The way you've been there for me
Always help me walk the line

And slow me down, slow me down
I know you will always be around

Baby, you can be tough
Say you'll never say enough
You can even be blunt
Just do it with love, love, love
Tell me I'm wrong
That I'm comming on way too strong
Don't think I'll be crushed
Just do it with love, love, love, love

All this time we finally know each other
Now that I've been learning on your shoulder
I can tell you baby that
You're right when you're right
You're wrong when you're wrong
And I can be weak 'cause I know you'll be strong

Baby, you can be tough
Say enough is enough
You can even be blunt
Just do it with love, love, love
Tell me I'm wrong
That I'm comming on way too strong
Don't think I'll be crushed
Just do it with love, love, love, love

Baby, you can be tough
Say enough say enough
You can even be blunt
Just do it with love, love, love
Tell me I'm wrong
That I'm comming on way too strong
Don't think I'll be crushed
Just do it with love, love, love, love
Just do it with love, love, love, love
Just do it with love

Just do it with love, love, love, love
Just do it with love
Just do it with love
Nevadí mi, když mi říkáš
Na co jsi poslední dobou myslel
Nevadí mi, když mluvíš nahlas
Vím, že někdy dokážu být
Ponořená do sebe
Můžu být v pořádném spěchu

Jen mě zpomal, zpomal mě
Řekni, že zítra bude po všem
Jen mě zpomal, zpomal mě
Jsi jediný, kdo mě drží na zemi

Brouku, můžeš být nepříjemný
Řekni, že nikdy neřekneš dost
Můžeš být neomalený
Jen to dělej s láskou, láskou, láskou
Řekni, že se mýlím
Že jdu na to přiliš silně
Nemyslím, že budu zdrcená
Jen to dělej s láskou, láskou, láskou, láskou
Jen to dělej s láskou, láskou, láskou, láskou
Jen to dělej s láskou

Přijmu tvoji upřímnost
Všechna tvá slova nebesky ukolébávají
Pořád tě poslouchám
Chci tu být pro tebe
Tak, jako jsi tu ty pro mě
Vždy jsi mi pomáhal jít rovně

A zpomal mě, zpomal mě
Vím, že vždy budeš poblíž

Brouku, můžeš být nepříjemný
Řekni, že nikdy neřekneš dost
Můžeš být neomalený
Jen to dělej s láskou, láskou, láskou
Řekni, že se mýlím
Že jdu na to přiliš silně
Nemyslím, že budu zdrcená
Jen to dělej s láskou, láskou, láskou, láskou

Po celé té době se konečně dobře známe
Teď když jsem se učila na tvém rameni
Můžu ti říct, miláčku, že
Máš pravdu, když máš pravdu
Mýlš se, když se mýlíš
A já můžu být křehká, potože vím, že ty budeš silný

Brouku, můžeš být nepříjemný
Řekni, že dost je dost
Můžeš být neomalený
Jen to dělej s láskou, láskou, láskou
Řekni, že se mýlím
Že jdu na to přiliš silně
Nemyslím, že budu zdrcená
Jen to dělej s láskou, láskou, láskou, láskou

Brouku, můžeš být nepříjemný
Řekni, že dost je dost
Můžeš být neomalený
Jen to dělej s láskou, láskou, láskou
Řekni, že se mýlím
Že jdu na to přiliš silně
Nemyslím, že budu zdrcená
Jen to dělej s láskou, láskou, láskou, láskou
Jen to dělej s láskou, láskou, láskou, láskou
Jen to dělej s láskou

Jen to dělej s láskou, láskou, láskou, láskou
Jen to dělej s láskou
Jen to dělej s láskou

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

why not - lyrics

21. července 2015 v 13:14 | P.
You think you're going nowhere
When you're walking down the street
Acting like you just don't care
When life could be so sweet
Why you wanna be like that
As if there's nothing new
You're not fooling noone
You're not even fooling you

So walk a little slower
And open up your eyes
Sometimes it's so hard to see
The good thinks passing by
There may never be a sign
No flashing neon light
Telling you to make your move
Or when the time is right

(So) why not
Take a crazy chance
Why not
Do a crazy dance
If you lose a moment
You might lose a lot
So why not, why not
(Why not take a crazy chance)
(Why not take a crazy chance)

You always dress in yellow
When you want dress in gold
Instead of listening your heart
You do what just you're told
You keep waiting where you are
For what you'll never know
Let's just get into your car
And go, baby go

(So) why not
Take a crazy chance
Why not
Do a crazy dance
If you lose a moment
You might lose a lot
So why not, why not

Oh, I could be the one for you
Oh yeah, maybe yes, maybe no
Oh, It could be the thing to do
What I'm saying is
You gotta let me know

You'll never get to heaven or even to L.A.
If you don't elieve there's a way

Why not
Take a star from the sky
Why not
Spread your wings and fly, oh
It might take a little
And it might take a lot
But why not, why not

(So) why not
Take a crazy chance
Why not
Do a crazy dance
If you lose a moment
You might lose a lot
So why not, why not
Myslíš, že nejdeš nikam
Když se procházíš ulicí
Děláš jako by tě to nezajímalo
Když život může být tak sladký
Proč chceš bý takový
Jako když tu není nic nového
Neoklameš nikoho
Dokonce neoklameš ani sebe

Tak jdi trochu pomaleji
A otevři své oči
Někdy je těžké vidět
Dobré věci míjet
Nemusí tu být nikdy znamení
Žádné blikající neonové světlo
Které ti poví, že se máš pohnout
Nebo kdy je ten pravý čas

(Tak) proč ne
Nevzít šílenou nabídku
Proč ne
Šíleně tancovat
Pokud ztratíš moment
Můžeš ztratit hodně
Tak proč ne, proč ne
(Proč nevzít šílenou nabídku)
(Proč nevzít šílenou nabídku)

Vždy se oblečeš do žlutého
Když se chceš obléct do zlatého
Než aby jsi poslouchal své srdce
Děláš, co se ti řekne
Zůstáváš čekat tam, kde jsi
Na to, co se nikdy nedozvíš
Tak nastup do svého auta
A jeď, zlato, jeď

(Tak) proč ne
Nevzít šílenou nabídku
Proč ne
Šíleně tancovat
Pokud ztratíš moment
Můžeš ztratit hodně
Tak proč ne, proč ne

Ó, mohla jsem být pro tebe ta pravá
Ó jo, možná ano, možná ne
Ó, mohla to být ta věc
Co říkám je
Musíš mi dát vědět

Nikdy se nedostaneš do nebe nebo vůbec do L.A.
Když nebudeš věřit, že je tu šance

Proč ne
Nevzít hvězdu z nebe
Proč ne
Neroztáhnout křídla a letět, ou
Může to vzít málo
A může to vzít hodně
Ale proč ne, proč ne

(Tak) proč ne
Nevzít šílenou nabídku
Proč ne
Šíleně tancovat
Pokud ztratíš moment
Můžeš ztratit hodně
Tak proč ne, proč ne

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

who's that girl - lyrics

21. července 2015 v 12:31 | P.
There were places we would go at midnight
There were secrets that nobody else would know
There's a reason but I don't know why
I don't know why, I don't know why
I thought the all belonged to me

Who's that girl?
Where's she from?
No she can't be the one
That you want
That has stolen my world
It's not real, t's not right
It's my day, it's my night
By the way
Who's that girl living my life?
Oh no, living my life

Seems like everything's the same around me
Then I look again and everything has changed
I'm not dreaming so I don't know why
I don't know why, I don't know why
She's everywhere I wanna be

Who's that girl?
Where's she from?
No she can't be the one
That you want
That has stolen my world
It's not real, t's not right
It's my day, it's my night
By the way
Who's that girl living my life?
Oh no, living my life

I'm the one who made laught
Who made you feel and made you sad
I'm not sorry
For what we did, for who we were
I'm not sorry, I'm not her

Who's that girl?
Where's she from?
No she can't be the one
That you want
That has stolen my world
It's not real, t's not right
It's my day, it's my night
By the way
Who's that girl living my life?
Oh no, living my life
Jsou tam místa, kam bychom mohli chodit o půlnoci
Jsou tam tajemství, která by nikdo jiný neznal
Má to důvod, ale já nevím proč
Nevím proč, nevím proč
Myslela jsem, že to všechno mi patří

Kdo je ta holka?
Odkud je?
Ne ona nemůže být ta jediná
Kterou chceš
Která ukradla můj svět
To není realita, to není správné
To je můj den, to je moje noc
Mimochodem
Kdo je ta holka, co žije můj život?
Ach ne, žije můj život

Zdá se, že všechno kolem je stejné
Pak se podívám znovu a vše se změnilo
Nesním, tak nevím proč
Nevím proč, nevím proč
Je všude, kde chci být já

Kdo je ta holka?
Odkud je?
Ne ona nemůže být ta jediná
Kterou chceš
Která ukradla můj svět
To není realita, to není správné
To je můj den, to je moje noc
Mimochodem
Kdo je ta holka, co žije můj život?
Ach ne, žije můj život

Jsem ten, kdo ti vyčaroval na tváři úsměv
Kdo tě nechal cítit a nechal zesmutnět
Neomlouvám se
Za to, co jsme udělali, za to, kdo jsme byli
Neomlouvám se, nejsem ona

Kdo je ta holka?
Odkud je?
Ne ona nemůže být ta jediná
Kterou chceš
Která ukradla můj svět
To není realita, to není správné
To je můj den, to je moje noc
Mimochodem
Kdo je ta holka, co žije můj život?
Ach ne, žije můj život

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

where did i go right - lyrics

21. července 2015 v 11:07 | P.
I'm always too late
I see the train leaving
I'm always laughing
When it's not cool to smile
I'm always aiming
But somehow keep missing
So how did you get here
Something is wrong

Where did I go right
How did I get you
How come all this blue sky is around me
And you found me
Where did I go right
How did I get you
I don't know how I did
But somehow now I do

I'm always driving
Forget where I'm going
Should have turned left
But I was singing some song
And I, I am arriving
As everyone's leaving
But there you're waiting
Something is wrong

Where did I go right
How did I get you
How come all this blue sky is around me
And you found me
Where did I go right
How did I get you
I don't know how I did
But somehow now I do

Makes no sense to me
No it isn't clear
But somehow you're standing here
Something gets to me
It's that nothing is wrong

Where did I go right
How did I get you
How come all this blue sky is around me
And you found me
Where did I go right
How did I get you
I don't know how I did

Where did I go right
(Where did I go right, how did I get you)
How did I get you
How come all this blue sky is around me
And you found me
Where did I go right
(Where did I go right, how did I get you)
How did I get you
I don't know how I did
But somehow now I do, oh
Somehow now I do, yeah yeah
Somehow now I do
Vždycky mám zpoždění
Vidím vlak odjíždět
Vždy se směju
Když úsměv není vhodný
Vždycky zaměřím
Ale nějak minu
Tak jak jsi se sem dostal
Něco je špatně

Co jsem udělala dobře
Jak jsem tě dostala
Jak se dostalo všechno to modré nebe kolem mě
A tys mě našel
Co jsem udělala dobře
Jak jsem tě dostala
Nevím, jak jsem to udělala
Ale nějak to dělám

Vždycky řídím
Zapomenu, kam jedu
Měla jsem zabočit doleva
Ale zpívala jsem si nějakou píseň
A já, já přijíždím
Jak každý odjíždí
Ale ty tu čekáš
Něco je špatně

Co jsem udělala dobře
Jak jsem tě dostala
Jak se dostalo všechno to modré nebe kolem mě
A tys mě našel
Co jsem udělala dobře
Jak jsem tě dostala
Nevím, jak jsem to udělala
Ale nějak to dělám

Nedává mi to smysl
Ne není to jasné
Ale nějak tu stojíš
Ale něco mě dostalo
To znamená, že nic není špatně

Co jsem udělala dobře
Jak jsem tě dostala
Jak se dostalo všechno to modré nebe kolem mě
A tys mě našel
Co jsem udělala dobře
Jak jsem tě dostala
Nevím, jak jsem to udělala

Co jsem udělala dobře
(Co jsem udělala dobře, jak jsem tě dostala)
Jak jsem tě dostala
Jak se dostalo všechno to modré nebe kolem mě
A tys mě našel
Co jsem udělala dobře
(Co jsem udělala dobře, jak jsem tě dostala)
Jak jsem tě dostala
Nevím, jak jsem to udělala
Ale nějak to dělám, oh
Nějak to dělám, jo jo
Nějak to dělám

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

when the snow comes down in tinseltown - lyrics

20. července 2015 v 12:50 | P.
Dear Santa
I live in Hollywood
But it's not like in the movies where
Christmas is always snowy white
On my list is just one wish
That it would snow tonight

When the snow comes down in Tinseltown
You'll be dancing in Hollywood
Slipin' and sliding and
Sleight riding all over the neighborhood
You'll be rocking with a stocking on your head
So the cold won't get to you
On the Christmas Eve you can believe
That wishes do come true

Oh when the snow comes down
Oh in Tinseltown
On Christmas Eve you will believe
When the snow comes down in Tinseltown

You close your eyes and to your surprise
You see the raindeer fly
It's choir singing fa la la la la go walking by
Singing and ringing ride along
And church bells in the air
It seem so real that you can feel
The snoflakes in your hair

Oh when the snow comes down
Oh in Tinseltown
On Christmas Eve you will believe
When the snow comes down in Tinseltown

In the morning when you awake
Your face all shining bright
And when you look outside you see
The palm trees trusting wide

Dear Santa
Thank you, thank you for that perfect Christmas Day
Gliding down the streets of Hollywood
In a one horse open sleight

Oh when the snow comes down
Oh in Tinseltown
On Christmas Eve you will believe
When the snow comes down in Tinseltown

Oh when the snow comes down
Oh in Tinseltown
On Christmas Eve you will believe
When the snow comes down in Tinseltown

Oh when the snow comes down
Oh in Tinseltown
On Christmas Eve you will believe
When the snow comes down in Tinseltown

Oh when the snow comes down
Oh in Tinseltown
On Christmas Eve you will believe
When the snow comes down in Tinseltown
Milý Santo
Žiju v Hollywoodu
Ale není to jako ve filmu kde
Vánoce jsou vždy sněhově bílé
Na mém seznamu je jen jedno přání
Aby dnes sněžilo

Když sníh padá na Ozdobovice
Budeš tancovat v Hollywoodu
Uklouznutí a klouzání a
Jízda na saních po celém sousedství
Budeš se houpat s punčochou na hlavě
Takže se nebudeš moct nachladit
Na Vánoce můžeš věřit
Že se přání plní

Oh když padá sníh
Oh na Ozdobovice
Na Vánoce budeš věřit
Když sníh padá na Ozdobovice

Zavřeš oči a k tvému překvapení
Uvidíš soby létat
Sbor zpívá fa la la la la po cestě
Zpívání a zvonění jdou podél
A kostelní zvony ve vzduchu
Vypadá to tak reálně, že můžeš vnímat
Vločky na svých vlasech

Oh když padá sníh
Oh na Ozdobovice
Na Vánoce budeš věřit
Když sníh padá na Ozdobovice

Ráno, když se vzbudíš
Tvá tvář vše rozzáří
A když se podíváš ven, uvidíš
Palmy předpokádají všestranost

Milý Santo,
Děkuji, díky za báječný Štědrý večer
Plachtit dolů do ulic Hollywoodu
V jednom otevření saní

Oh když padá sníh
Oh na Ozdobovice
Na Vánoce budeš věřit
Když sníh padá na Ozdobovice

Oh když padá sníh
Oh na Ozdobovice
Na Vánoce budeš věřit
Když sníh padá na Ozdobovice

Oh když padá sníh
Oh na Ozdobovice
Na Vánoce budeš věřit
Když sníh padá na Ozdobovice

Oh když padá sníh
Oh na Ozdobovice
Na Vánoce budeš věřit
Když sníh padá na Ozdobovice

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

what dreams are made of - lyrics

20. července 2015 v 11:59 | P.
Hey now, hey now
Hey now, hey now

Have you ever seen such a beautiful night?
I could almost kiss the stars for shining so bright
When I see you smiling as I go (oh, oh oh)
I would never want to miss this
'Cause in my heart I know what this is

Hey now, hey now
This is what dreams are made of
Hey now, hey now
This is what dreams are made of
I've got somewhere I belong
I've got somebody to love
This is what dreams are made of
(This is what dreams are made of)

Have you ever wonder what life is about?
You could search the world and never figure it out
You don't have to sail the oceans, no no no
Happiness is no mistery, it's
Here and now, it's you and me

Hey now, hey now
This is what dreams are made of
Hey now, hey now
This is what dreams are made of
I've got somewhere I belong
I've got somebody to love
This is what dreams are made of

Open your eyes
(This is what dreams are made of)
Shout to the sky
(This is what dreams are made of)
When I see you smiling as I go (oh, oh oh)
Yesterday my life was duller
Now everything's change the color

Hey now, hey now
This is what dreams are made of
Hey now, hey now
This is what dreams are made of
I've got somewhere I belong
I've got somebody to love
This is what dreams, dreams
This is what dreams are made of
Hej teď, hej teď
Hej teď, hej teď

Viděl jsi už tak krásnou noc?
Mohla bych políbit hvězdy pro to, jak jasně září
Když tě vidím usmívat se, jsem jako (oh, oh oh)
Nikdy bych to nechtěla zmeškat
Protože v mém srdci vím, co to je

Hej teď, hej teď
Tohle je z čeho jsou vyrobeny sny
Hej teď, hej teď
Tohle je z čeho jsou vyrobeny sny
Mám kam patřit
Mám koho milovat
Tohle je z čeho jsou vyrobeny sny
(Tohle je z čeho jsou vyrobeny sny)

Zajímal jsi se někdy o čem život je?
Mohl bys celý život cestovat a nikdy na to nepřijít
Nepotřebuješ se plavit oceány, ne ne ne
Štěstí není záhada, je to
Teď a tady, je to já a ty

Hej teď, hej teď
Tohle je z čeho jsou vyrobeny sny
Hej teď, hej teď
Tohle je z čeho jsou vyrobeny sny
Mám kam patřit
Mám koho milovat
Tohle je z čeho jsou vyrobeny sny

Otevři oči
(Tohle je z čeho jsou vyrobeny sny)
Zakřič do nebe
(Tohle je z čeho jsou vyrobeny sny)
Když tě vidím usmívat se, jsem jako (oh, oh oh)
Včera byl můj život nudnější
Teď vše změnilo barvu

Hej teď, hej teď
Tohle je z čeho jsou vyrobeny sny
Hej teď, hej teď
Tohle je z čeho jsou vyrobeny sny
Mám kam patřit
Mám koho milovat
Tohle je z čeho jsou sny, sny
Tohle je z čeho jsou sny vyrobeny

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

what christmas should be - lyrics

19. července 2015 v 12:09 | P.
What wishes will you make when the season is near
Will your dreams be the same as they were last year
Will you ask for a little, will you ask for a lot
And when you ake your list
Will there be something you forgot

How 'bout peace on Earth
It can't be bought or sold
How 'bout peace this Christmas
And someone's hand to hold
How 'bout love in our hearts
And hope for you and me
How 'bout peace on Earth
That's what Christmas should be

Will you get all the things
That's what you've been waiting for
Snow falling, presents
Choirs singing at your door
And the season will be perfect
Like those picture postcard scenes
But is that the answer
Is that what Christmas really means

How 'bout peace on Earth
It can't be bought or sold
How 'bout peace this Christmas
And someone's hand to hold
How 'bout love in our hearts
And hope for you and me
How 'bout peace on Earth
That's what Christmas should be

What would you sacrifice
What would you give away
If all the greatest gifts of all on Christmas day

How 'bout peace on Earth
It can't be bought or sold
How 'bout peace this Christmas
And someone's hand to hold
How 'bout love in our hearts
And hope for you and me
How 'bout peace on Earth

How 'bout peace on Earth
It can't be bought or sold
How 'bout peace this Christmas
And someone's hand to hold
How 'bout love in our hearts
And hope for you and me
How 'bout peace on Earth
(Peace on Earth
How 'bout peace on Earth
That's what Christmas should be

Merry Christmas, Merry Christmas...
Co si budeš přát, až se bude sezóna blížit
Budou tvé sny stejné jako byly vloni
Požádáš o málo, požádáš o hodně
A až napíšeš svůj seznam
Bude tu něco, co jsi zapomněl

Co třeba mír na Zemi
To nelze koupit nebo prodat
Co teba mír tyto Vánoce
A něčí ruku k držení
Co třeba lásku do našich srdcí
A naději pro tebe a mně
Co třeba mír na Zemi
To je to, co by Vánoce měly být

Dostaneš všechny dárky
To je na co jsi čekal
Padá sníh, dárky
Koledy zpívány před tvými dveřmi
A období bude dokonalé
Jako scény z pohlednic
Ale je to odpověď
Je to to, co Vánoce znamenají

Co třeba mír na Zemi
To nelze koupit nebo prodat
Co teba mír tyto Vánoce
A něčí ruku k držení
Co třeba lásku do našich srdcí
A naději pro tebe a mně
Co třeba mír na Zemi
To je to, co by Vánoce měly být

Co bys obětoval
Co bys dal pryč
Pokud největší ze všech darů by byl Štědrý den

Co třeba mír na Zemi
To nelze koupit nebo prodat
Co teba mír tyto Vánoce
A něčí ruku k držení
Co třeba lásku do našich srdcí
A naději pro tebe a mně
Co třeba mír na Zemi

Co třeba mír na Zemi
To nelze koupit nebo prodat
Co teba mír tyto Vánoce
A něčí ruku k držení
Co třeba lásku do našich srdcí
A naději pro tebe a mně
Co třeba mír na Zemi
(Mír na Zemi)
Co třeba mír na Zemi
To je to, co by Vánoce měly být

Veselé Vánoce, veselé Vánoce...

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

weird - lyrics

18. července 2015 v 22:43 | P.
I like the way you never sleep
And the promises you never keep
I like the way you say "hello"
And make it sound like "time to go"

I like the scar above your lip
The way you let your feelings slip
But they are never what you feel
Oh so fake, but completely real

Don't you think it's weird
Weirder than weird
That's what you are, that's what you wanna be
What I like about you is what you like about me
Don't you think it's weird

You like the rules you don't apply
And let the good things pass you by
Standing there without a plan
That's why you're such a happy man

Don't you think it's weird
Weirder than weird
That's what you are, that's what you wanna be
What I like about you is what you like about me
Don't you think it's
One, two

I want to make some changes
I want to money back
I want to start up again, yeah
I want to talk to strangers
I want to be with you
But I just don't know what where and when

That's what you are, that's what you wanna be
What I like about you is what you like about me
Don't you think it's weird
Weirder than weird
That's what you are, that's what you wanna be
What I like about you is what you like about me
Don't you think it's weird
Líbí se mi, jak nikdy nespíš
A sliby, které jsi nikdy nesplnil
Líbí se mi, jak říkáš "ahoj"
A aby to znělo jako "čas jít"

Líbí se mi tvá jizva nad rtem
Způsob, jakým jsi nechal své pocity sklouznout
Ale ony nikdy nebudou to, co cítíš
Ach tak falešná, ale zcela reálná

Nemyslíš, že je to divný
Divnější než divný
To je to, co jsi, to je to, kým chceš být
Co se mi na tobě líbí je, co se ti na mě líbí
Nemyslíš, že je to divný

Líbí se ti pravidla, za která nemusíš platit
A nechat ty dobré věci ujít
Stát tam bez plánu
To je proč jsi šťastný muž

Nemyslíš, že je to divný
Divnější než divný
To je to, co jsi, to je to, kým chceš být
Co se mi na tobě líbí je, co se ti na mě líbí
Nemyslíš, že je to
Jedna, dva

Chci udělat nějaké změny
Chci zpět své peníze
Chci začít znovu, yeah
Chci mluvit s cizími lidmi
Chci být s tebou
Ale jen nevím kdy a kde

To je to, co jsi, to je to, kým chceš být
Co se mi na tobě líbí je, co se ti na mě líbí
Nemyslíš, že je to divný
Divnější než divný
To je to, co jsi, to je to, kým chceš být
Co se mi na tobě líbí je, co se ti na mě líbí
Nemyslíš, že je to divný

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

wake up - lyrics

18. července 2015 v 14:40 | P.
There's people talking, they talk about me
They know my name, they think they know everything
About me
Give me a dance floor, give me a DJ
Play me a record, forget what they say
Cause I need to go, need to getaway tonight

I put my makeup on a Saturday night
I try to make it happen, try to make it alright
I know I make mistakes, I'm living life day to day
It's never really easy but it's ok

Wake up, wake up, on a Saturday night
Could be New York, maybe Hollywood and Vine
London, Paris, maybe Tokio
There's something going on anywhere I go
Tonight, tonight, yeah tonight

The city's restless, it's all around me
People in motion, sick of all the same routines
And they need to go, they need to getaway tonight

I put my makeup on a Saturday night
I try to make it happen, try to make it alright
I know I make mistakes, I'm living life day to day
It's never really easy but it's ok

Wake up, wake up, on a Saturday night
Could be New York, maybe Hollywood and Vine
London, Paris, maybe Tokio
There's something going on anywhere I go
Tonight, tonight, yeah tonight

People all around you, everywhere that you go
People all around you, they don't really know you
Everybody's watching like it's some kind of show
Everybody's watching, they don't really know you now
(They don't really know you)
(They don't really know you)
And forever

Wake up, wake up
(Wake up, wake up)
Wake up, wake up
(Wake up, wake up)
Wake up, wake up, on a Saturday night
Could be New York, maybe Hollywood and Vine
London, Paris, maybe Tokio
There's something going on anywhere I go

Wake up, wake up, on a Saturday night
Could be New York, maybe Hollywood and Vine
London, Paris, maybe Tokio
There's something going on anywhere I go
Tonight, tonight, yeah tonight

(Wake up, wake up)
Tam si lidé povídají, mluví o mně
Znají mé jméno, myslí, že ví všechno
O mně
Dejte mi taneční parket, dejte mi DJe
Zahrajte mi nahrávku, zapomenout na to, co říkají
Protože potřebuji jít, potřebuji vypadnout dnes večer

Nalíčím se v sobotu večer
Snažím se to uskutečnit, snažím udělat správně
Vím, že dělám chyby, žiju ze dne na den
Nikdy to není vskutku jednoduché, ale je to fajn

Vstávej, vstávej, o sobotní noci
Může být New York, možná Hollywood a Vine
Londýn, Paříž, možná Tokio
Všude, kam jdu, se něco děje
Tuto noc, tuto noc, jo tuto noc

Město je neklidné, je to všude kolem mě
Lidé v pohybu, znechucení ze všech těch rutin
A vše, co potřebují, je jít, oni potřebují vypadnout dnes večer

Nalíčím se v sobotu večer
Snažím se to uskutečnit, snažím udělat správně
Vím, že dělám chyby, žiju ze dne na den
Nikdy to není vskutku jednoduché, ale je to fajn

Vstávej, vstávej, o sobotní noci
Může být New York, možná Hollywood a Vine
Londýn, Paříž, možná Tokio
Všude, kam jdu, se něco děje
Tuto noc, tuto noc, jo tuto noc

Lidé všude kolem tebe, všude, kam jdeš
Lidé všude kolem tebe, ale ve skutečnosti tě neznají
Každý se dívá jako by to byl nějaký druh performance
Každý se dívá, ale ve skutečnosti tě neznají
(Ve skutečnosti tě neznají)
(Ve skutečnosti tě neznají)
A navždy

Vstávej, vstávej
(Vstávej, vstávej)
Vstávej, vstávej
(Vstávej, vstávej)
Vstávej, vstávej, o sobotní noci
Může být New York, možná Hollywood a Vine
Londýn, Paříž, možná Tokio
Všude, kam jdu, se něco děje

Vstávej, vstávej, o sobotní noci
Může být New York, možná Hollywood a Vine
Londýn, Paříž, možná Tokio
Všude, kam jdu, se něco děje
Tuto noc, tuto noc, jo tuto noc

(Vstávej, vstávej)

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

holiday - lyrics

17. července 2015 v 20:02 | P.
I remember summers, you and me lasting forever
Holidays come and we'd never, never will be apart
I remember spending, all of my time, every minute
The two of us we had our own rhythm
In tune with the beat of my heart

Now in the summer (I miss you)
And in the winter (I miss you)
It don't matter (what I do)
Since you went away, since you went away
Now in the summer (I miss you)
And in the winter (I miss you)
It don't matter what I do
It don't matter what I say
You left it

You took a holiday from us
Took a trip and left your love
If your heart went down forever
Should have told me where it was
Took a holiday from me
I guess you needed to be free
Would have loved you with no measure
And now you got me asking
Where (where did you go huh? where did you go huh?)
Where (where did you go huh? where did you go huh?)
Did you go?
(Where did you go huh?) Where did my heart go?
You took a holiday
(Where did you go huh? where did you go huh?)
Where did you go?
Why did you leave, this ain't no holiday for me

Walkin', watching you leave there's no talking
Back in my arms it's so shocking
Guess forever was just a dream
I think we could have made it, but our history now is fading
My image of the future is changing
And baby damn that think called destiny
Got the best of me

Now in the summer (I miss you)
And in the winter (I miss you)
It don't matter what I do
It don't matter what I say
You left it

You took a holiday from us
Took a trip and left your love
If your heart went down forever
Should have told me where it was
Took a holiday from me
I guess you needed to be free
Would have loved you with no measure
And now you got me asking
Where (where did you go huh? where did you go huh?)
Where (where did you go huh? where did you go huh?)
Did you go?
(Where did you go huh?) Where did my heart go?
You took a holiday
(Where did you go huh? where did you go huh?)
Where did you go?
Why did you leave, this ain't no holiday for me

If I could step back, make it turn out different
I would hide those bags and tear the ticket
Never tought you and me would be done in a minute
Now I'm making new plans and you're just not in it
If I could step back, make it turn out different
I would hide those bags and tear the ticket
Never tought you and me would be done in a minute
Now I'm making new plans and you're just not in it
Where did you go?

You took a holiday from us
Took a trip and left your love
If your heart went down forever
Should have told me where it was
Took a holiday from me
I guess you needed to be free
Would have loved you with no measure
And now you got me asking
Where (where did you go huh? where did you go huh?)
Where (where did you go huh? where did you go huh?)
Did you go?
(Where did you go huh?) Where did my heart go?
You took a holiday
(Where did you go huh? where did you go huh?)
Where did you go?
Why did you leave, this ain't no holiday for me
Pamatuji léta, ty a já trvající navěky
Přázdniny přijdou a my nikdy, nikdy nepůjdeme od sebe
Vzpomínám si utrácení, všechen můj čas, každu minutu
My dva jsme měli náš rytmus
Sladěné s tlukotem mého srdce

Teď v létě (mi chybíš)
A také v zime (mi chybíš)
Je jedno (co dělám)
Od doby, cos odešel, od doby, cos odešel
Teď v létě (mi chybíš)
A také v zime (mi chybíš)
Je jedno co dělám
Je jedno co říkám
Tys mě opustil

Vzal sis od nás dovolenou
Jel na výlet a opustil svou lásku
Pokud tvé srdce odpadlo navždy
Měl jsi říct kam to bylo
Vzal sis ode mne dovolenou
Odhaduji, žes potřeboval být volný
Mohla jsem tě milovat bez opatření
A teď ses mě zeptal
Kam (kam jsi šla huh? kam jsi šla huh?)
Kam (kam jsi šla huh? kam jsi šla huh?)
Jsi šla
(Kam jsi šla huh?) Kam šlo mé srdce?
Vzal sis dovolenou
(Kam jsi šla huh? kam jsi šla huh?)
Kam jsi šla?
Proč jsi odešel, tohle není dovolená pro mě

Pěší, sleduji tvé opouštění beze slova
Zpět v tvém náručí je tak šokující
Hádám, že navěky byl jen sen
Myslím, že jsme to mohli udělat, ale naše historie teď mizí
Můj pohled na budoucnost se mění
A brouku, ta zatracená věc nazvaná osud
Mít to nejlepší ze mě

Teď v létě (mi chybíš)
A také v zime (mi chybíš)
Je jedno co dělám
Je jedno co říkám
Tys mě opustil

Vzal sis od nás dovolenou
Jel na výlet a opustil svou lásku
Pokud tvé srdce odpadlo navždy
Měl jsi říct kam to bylo
Vzal sis ode mne dovolenou
Odhaduji, žes potřeboval být volný
Mohla jsem tě milovat bez opatření
A teď ses mě zeptal
Kam (kam jsi šla huh? kam jsi šla huh?)
Kam (kam jsi šla huh? kam jsi šla huh?)
Jsi šla
(Kam jsi šla huh?) Kam šlo mé srdce?
Vzal sis dovolenou
(Kam jsi šla huh? kam jsi šla huh?)
Kam jsi šla?
Proč jsi odešel, tohle není dovolená pro mě

Kdybych mohla vzít krok zpět, skončilo by to jinak
Schovala bych tyhle kufry a roztrhala letenku
Nikdy bych nemyslela, že skončíme v minutě
Teď dělám nové plány a ty prostě nejsi jejich součástí
Kdybych mohla vzít krok zpět, skončilo by to jinak
Schovala bych tyhle kufry a roztrhala letenku
Nikdy bych nemyslela, že skončíme v minutě
Teď dělám nové plány a ty prostě nejsi jejich součástí
Kam jsi odešel?

Vzal sis od nás dovolenou
Jel na výlet a opustil svou lásku
Pokud tvé srdce odpadlo navždy
Měl jsi říct kam to bylo
Vzal sis ode mne dovolenou
Odhaduji, žes potřeboval být volný
Mohla jsem tě milovat bez opatření
A teď ses mě zeptal
Kam (kam jsi šla huh? kam jsi šla huh?)
Kam (kam jsi šla huh? kam jsi šla huh?)
Jsi šla
(Kam jsi šla huh?) Kam šlo mé srdce?
Vzal sis dovolenou
(Kam jsi šla huh? kam jsi šla huh?)
Kam jsi šla?
Proč jsi odešel, tohle není dovolená pro mě

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

hide away - lyrics

17. července 2015 v 18:55 | P.
Hiding away, losin' the day
As if it really doesn't matter
Saying goodbye, scared to say why
Afraid it will shatter our world
Show me some faith now
Trust me somehow

Why are we keepin' our secrets
Why are we hiding ourselves away
Anyway we can hideaway
I wanna make you believe what I say
I won't let you hide away

Where do we go, how do we know
What we're ever really after
Sometimes it's clear, when you're here
Nothing can shatter our world
I need some faith now
To trust you somehow

Why are we keepin' our secrets
Why are we hiding ourselves away
Anyway we can hideaway
I wanna make you believe what I say
I won't let you hide away

Maybe I, maybe I, maybe I'm losin'
Maybe I, maybe I, maybe I'm OK
Turn around, look around, go around in circles
Don't run away, drift away, don't hide away

Why are we keepin' our secrets
Why are we hiding ourselves away
Anyway we can hideaway
I wanna make you believe what I say
I won't let you hide away

Hiding away, losin' the day
As if it really doesn't matter
Skrývat se, ztratit celý den
Jako by se nic nestalo
Loučení, vystrašená říct proč
Bojím se, že to rozbije náš svět
Projev mi víru
Nějak mi věř

Proč máme svá tajemství
Proč se schováváme
Jakkoli se můžeme schovat
Chci, abys věřil tomu, co íkám
Nenechám tě se ukrýt

Kam jdeme, jak víme
Po čem opravdu jdeme
Někdy je to jasné, když jsi tady
Nic nemůže roztříštit naše světy
Potřebuji teď nějakou víru
Nějak ti věřit

Proč máme svá tajemství
Proč se schováváme
Jakkoli se můžeme schovat
Chci, abys věřil tomu, co íkám
Nenechám tě se ukrýt

Možná já, možná já, možná ztrácím
Možná jsem, možná jsem, možná jsem OK
Otoč se, rozhlédni se, jdi v kruhu
Neuteč, odluč se, neskrývej se

Proč máme svá tajemství
Proč se schováváme
Jakkoli se můžeme schovat
Chci, abys věřil tomu, co íkám
Nenechám tě se ukrýt

Skrývat se, ztratit celý den
Jako by se nic nestalo

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

haters - lyrics

16. července 2015 v 9:07 | P.
Don't spit on me and shame yourself
Because you wish you were someone else
You look so clean but you spread your dirt
As if think that words don't hurt
You build up walls no one can climb
The thinks yu do should be a crime
You're a queen of superficiality
Keep your lies out of my reality
And when you're nice it's a pose
You're one of those

Haters, traitors to the human race
Haters, what a drag, what a waste
I'd like to see them disappear
They don't belong anywhere
Haters, haters

Spinning a web that's hard to see
Of envy, greed and jealousy
Feeling angry but you don't know why
Why don't you look me in the eye?
You want my friends
You want my clothes
You're one of those

Haters, traitors to the human race
Haters, what a drag, what a waste
I'd like to see them disappear
They don't belong anywhere
Haters, haters, haters, haters

Different life form, different species
Broken promises and treaties
Talkin' 'bout extarminating
Not the haters, just the hating

You say you're boyfried's sweet and kind
But you've still got your eyes on mine
Your bestfriend's got her eyes on your
It all goes on behind closed doors
And when you're nice it's a pose
You're one of those

Haters, traitors to the human race
Haters, what a drag, what a waste
I'd like to see them disappear
They don't belong anywhere
Haters, haters

Haters, later for the alibis
Haters, any shapes, any size
I'd like to see them dissapear
They don't belong anywhere
Haters, traitors, haters, haters

(Haters, haters, haters)
Neplivej na mě a styď se
Protože si přeješ, abys byla někdo jiný
Vypadáš čistě, ale šíříš svou špínu
Jako by sis myslela, že slova nemohou ranit
Postavila jsi stěny, které nikdo nepřeleze
Věci, které děláš, by měly být zločin
Jsi královna povrchnosti
Drž své lži od mé reality
A když jsi milá, je to jen póza
Jsi jedna z těch

Haterů, zrádců lidské rasy
Haterů, jaká otrava, jaký odpad
Ráda bych je viděla zmizet
Nikde dlouho nezůstanou
Hateři, hateři

Přispíváš věci na web, které je těžké vidět
Jako závist, chamtivost a žárlivost
Cítíš se naštvaná, ale nevíš proč
Proč se mi raději nepodíváš do oka?
Chceš mé přátele
Cheš mé oblečení
Jsi jedna z těch

Haterů, zrádců lidské rasy
Haterů, jaká otrava, jaký odpad
Ráda bych je viděla zmizet
Nikde dlouho nezůstanou
Hateři, hateři, hateři, hateři

Jiný způsob života, jiný druh
Porušené sliby a smlouvy
Mluvící o zničení
Nikoliv hateři, jen nesnášenlivost

Říkáš, že tvůj přítel je sladký a laskavý
Ale stále mě pozoruješ
A tvá nejlepší kámoška pozoruje tebe
To vše probíhá za zavřenými dveřmi
A když jsi milá, je to jen póza
Jsi jedna z těch

Haterů, zrádců lidské rasy
Haterů, jaká otrava, jaký odpad
Ráda bych je viděla zmizet
Nikde dlouho nezůstanou
Hateři, hateři

Hateři, později za alibi
Haters, různých tvarů, různých velikostí
Ráda bych je viděla zmizet
Nikde dlouho nezůstanou
Hateři, zrádci, hateři, hateři

(Hateři, hateři, hateři)

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

happy - lyrics

16. července 2015 v 8:32 | P.
I understand why you're looking for tears in my eyes (eyes)
Trust me they were there but now the well has run dry (dry)
I was in so deep, I couldn't get out
I sat on feelings that I buried deep down
I knew there come a day when our paths would cross
And I'm glad it's today 'cause now I'm strong

I'm happy and I can thank myself
If it were up to you I'd be in my bed crying
But I'm happy and I know that makes you sad
After all the things you put me throuhg
I'm finally get over you
I'm happy, I'm happy

There's a reason why we met and I'm glad that we did
Yeah, yeah
But when we broke up I got back a part of me really missed
Not saying that you brought me down all the time
There were moments I lived without light on my side

I'm happy and I can thank myself
If it were up to you I'd be in my bed crying
But I'm happy and I know that makes you sad
After all the things you put me throuhg
I'm finally get over you
I'm happy, I'm happy

All the bitterness has passed
And I only wish you someone who can do what I can't

I'm happy and I can thank myself
If it were up to you I'd be in my bed crying
But I'm happy and I know that makes you sad
After all the things you put me throuhg
I'm finally get over you
I'm happy, I'm happy

I'm happy and I can thank myself
If it were up to you I'd be in my bed crying
But I'm happy and I know that makes you sad
After all the things you put me throuhg
I'm finally get over you
I'm happy, I'm happy
Rozumím proč hledáš slzy v mých očích (očích)
Věř mi, že tam bývaly, ale už uschly (uschly)
Byla jsem na dně, nemohla se dostat ven
Žila jsem z pocitu, který byl pak pohřben hluboko uvnitř
Věděla jsem, že přijde den, kdy se naše cesty zkříží
A jsem vděčná, že je to dnes, protože už jsem silná

Jsem šťastná a mohu poděkovat sobě
Kdyby to bylo na tobě, brečela bych v posteli
Ale jsem šťastná a vím, že tě to mrzí
Po všech těch věcech, kterými jsem si kvůli tobě prošla
Ale konečně jsem se z toho dostala
Jsem šťastná, jsem šťastná

Existuje důvod, proč jsem se setkali a jsem za to vděčná
Jo, jo
Ale když jsme se rozešli, kus mě vskutku chyběl
Neříkám, že jsi mě celou dobu ničil
Ale byly momenty, kdy jsem žila bez světla na své straně

Jsem šťastná a mohu poděkovat sobě
Kdyby to bylo na tobě, brečela bych v posteli
Ale jsem šťastná a vím, že tě to mrzí
Po všech těch věcech, kterými jsem si kvůli tobě prošla
Ale konečně jsem se z toho dostala
Jsem šťastná, jsem šťastná

Veškerá hořkost minula
A já ti přeji někoho, kdo ti dá to, co já nedokázala

Jsem šťastná a mohu poděkovat sobě
Kdyby to bylo na tobě, brečela bych v posteli
Ale jsem šťastná a vím, že tě to mrzí
Po všech těch věcech, kterými jsem si kvůli tobě prošla
Ale konečně jsem se z toho dostala
Jsem šťastná, jsem šťastná

Jsem šťastná a mohu poděkovat sobě
Kdyby to bylo na tobě, brečela bych v posteli
Ale jsem šťastná a vím, že tě to mrzí
Po všech těch věcech, kterými jsem si kvůli tobě prošla
Ale konečně jsem se z toho dostala
Jsem šťastná, jsem šťastná

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno

zdravotní komplikace

15. července 2015 v 18:04 | P.
Včera ráno jsem si přivodila zranění krku (jsem totiž tele), takže nemůžu být dlouho na pc a vadí mi být dlouho skloněná. Snad nic vážného. Akci, o které jsem se zmiňovala, přesouvám.

I tak jsem malilinko byla na blogu. Není to vidět, ale zkoušela jsem různé čáry s menu a mottem a volitelným horním boxem a zjistila jsem, že tak, jak jsem to chtěla udělat, to nepůjde. Navíc jsem také zjistila, že budu muset poupravit záhlaví a, no, je na tom spousta práce. Nechci nic slibovat, ale v nejbližší době asi poupravím menu, je hrozné. Ale - podle mých odhadů by mohl být blog plně resistuován na konci prázdnin :)

gypsy woman - lyrics

13. července 2015 v 20:54 | P.
(The battle of France is over)
Congratulatons, you've joined the ranks of all the rest

Was it her face that invided your mind
Her kind that isn't that hard to find
She let's you think that you found her first
That's how she works
Her sick and twisted gipsy curse

She can swallow knives, she can swallow lives
Golden black stare
Brought the night of your demise

Try to run away with the gypsy woman
Here today then gone for good
Can't get away with the gypsy woman
Thought no one would know
Your secrets down below
But you can't go, can't go with her
Can't go, can't go with her
Can't go, can't go with her
Can't go, the gypsy woman

This is her favorite game to play
She's got you stumbling, stumble, stumbling
Talks with a grin
'Cause she's got no shame
Enjoy the fame
Bringing down the family name

She can swallow knives, she can swallow lives
Golden black stare
Brought the night of your demise

Try to run away with the gypsy woman
Here today then gone for good
Can't get away with the gypsy woman
Thought no one would know
Your secrets down below
But you can't go, can't go with her
Can't go, can't go with her
Can't go, can't go with her
Can't go, the gypsy woman

She can rob you blind with just one look
From those eyes
Out of all the thieves that trained her
None of them could tame her

Try to run away with the gypsy woman
Here today then gone for good
Can't get away with the gypsy woman
Thought no one would know
Your secrets down below

But you can't go, can't go with her
Can't go, can't go with her
Can't go, can't go with her
Can't go, the gypsy woman
But you can't go, can't go with her
Can't go, can't go with her
Can't go, can't go with her
Can't go, the gypsy woman

Tell me was it worth it
Can you tell me it was worth it
Tell me was it worth it
Can you tell me it was worth it
(The battle of France is over)
(Bitva o Francii skončila)
Gratuluji, spojili jste řády celého zbytku

Byla to její tvář, která napadla tvou mysl
Jejího druhu není těžké najít
Nechá tě si myslet, žes ji našel první
Tak ona pracuje
Její morbidní a zkroucené prokletí cikána

Umí polykat nože, umí polykat životy
Zlatě černý upřený pohled
V noci tvého zániku

Zkust utéct s cikánkou
Pro dnešek nadobro pryč
Nejde uniknout cikánce
Myslet, že nikdo to nebude vědět
Tvé tajemství
Ale ty nemůžeš jít, nemůžeš jít s ní
Nemůžeš jít, nemůžeš jít s ní
Nemůžeš jít, nemůžeš jít s ní
Nemůžeš jít, cikánka

Tohle je její oblíbená hra
Nechá tě zakopnout, zakopnout, zakopnout
Hovoří s úsměvem
Protože ona nezná stud
Užívá si slávu
Srazí rodinné jméno

Umí polykat nože, umí polykat životy
Zlatě černý upřený pohled
V noci tvého zániku

Zkust utéct s cikánkou
Pro dnešek nadobro pryč
Nejde uniknout cikánce
Myslet, že nikdo to nebude vědět
Tvé tajemství
Ale ty nemůžeš jít, nemůžeš jít s ní
Nemůžeš jít, nemůžeš jít s ní
Nemůžeš jít, nemůžeš jít s ní
Nemůžeš jít, cikánka

Může tě slepě okrást jedním pohledem
Do těchto očí
Všichni zloději, kteří ji trénovali
Ji nemohli zkrotit

Zkust utéct s cikánkou
Pro dnešek nadobro pryč
Nejde uniknout cikánce
Myslet, že nikdo to nebude vědět
Tvé tajemství

Ale ty nemůžeš jít, nemůžeš jít s ní
Nemůžeš jít, nemůžeš jít s ní
Nemůžeš jít, nemůžeš jít s ní
Nemůžeš jít, cikánka
Ale ty nemůžeš jít, nemůžeš jít s ní
Nemůžeš jít, nemůžeš jít s ní
Nemůžeš jít, nemůžeš jít s ní
Nemůžeš jít, cikánka

Řekni, mělo to cenu
Můžeš mi říct, že to za to stálo
Řekni, mělo to cenu
Můžeš mi říct, že to za to stálo
(Bitva o Francii skončila)

vlastní přepis z karaoketexty.cz, výrazně upraveno